Veřejná schůze Zastupitelstva MČ P21 v pondělí 20.3.2017

Vážení občané,

starostka MČ Praha 21 svolává na den 20. 3. 2017 od 16:00 hod jednání Zastupitelstva MČ Praha 21, které se bude konat v Divadelním sále Masarykovy ZŠ /budova 1. stupně základní školy, boční vchod/.

Všichni jste srdečně zváni.

Program

Čas: 16:00 hod – 22:00 hod. V případě, že jednání ZMČ překročí 22:00 hodinu, bude jednání přerušeno a bude pokračovat následující den od 15:00 hod.

19:00-19:45 Interpelace občanů 19:45-20:30 Interpelace členů zastupitelstva

 

1. Zahájení jednání, stanovení ověřovatelů

2. Volba mandátového výboru

3. Volba návrhového výboru

4. Schválení programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21

5. Kontrola plnění usnesení

6. Zpráva o činnosti rady

7. Zápis č. 15 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 ze dne 7. 12. 2016, Zápis č. 16 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 ze dne 20. 2. 2017 –

8. Rozpočtová opatření č. 128 – 130, 1 – 2, 5 – 8, 12 – 14, 17 – 21

9. Dopis Mgr. Petra Lojína ve věci odprodeje pozemků parc. č. 932/1, parc. č. 932/2, parc. č. 932/3, parc. č. 932/4

10. Výbor pro hodnocení podkladů pro schvalování účetní závěrky MČ Praha 21 za rok 2016

11. Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za rok 2016

12. Oprávnění pro Radu MČ Praha 21 ke schvalování rozpočtových opatření

13. Změna odměn neuvolněným členům zastupitelstva, předsedům výborů a komisí a členům výborů a komisí MČ Praha 21

14. Pravidla prodeje bytů a ekonomický dopad s tím související

15. Změna územního plánu č. 781

16. Odejmutí pozemku č. parc. 4268/448 v k.ú. Újezd nad Lesy ze správy MČ Praha 21

17. Plán rozvoje městského zdraví v MČ Praha 21

18. Plán zlepšování procesu místní Agendy 21 na rok 2017 a vyhodnocení roku 2016

19. Průběžná zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21
převzato z MČ P21

 

Podklady k jednání ZMČ v pdf najdete na obecním webu v sekci Dokumenty a publikace,
nebo ke stažení zde: ZMC_2017_015_podklady

Související příspěvky