Vánoční a novoroční provoz PID

Předáváme aktuální info spol. ROPID:
I v letošním roce dojde v období Vánoc, Silvestra a Nového roku k úpravám jízdních řádů linek Pražské integrované dopravy. Zkrácen bude denní provoz na Štědrý den, posílena bude naopak silvestrovská noc. V pracovní dny mezi svátky dojde k mírnému omezení provozu na úroveň prázdninových jízdních řádů.

23. prosince (sobota)
Provoz dle sobotních jízdních řádů včetně adventního posílení metra, vybraných tramvají a autobusů.
24. prosince (neděle)
Do cca 18:00 provoz dle pravidelných, resp. posílených sobotních jízdních řádů. Od 18:00 do cca 24:00 v provozu metro a posílený noční provoz, od 24:00 do cca 7:00 standardní noční provoz. Příměstské linky jedou podle pravidelných jízdních řádů, provoz vlaků cca od 18 hod. omezen a ukončen ve 22 hodin.

Podrobnosti

Cca do 14:00 posílený adventní sobotní provoz, poté standardní sobotní provoz, od 18 hod. na všech linkách metra interval 20 min. Poslední spoje vyjíždějí okolo půlnoci (shodné časy s pravidelným stavem).

Cca od 18:30 ukončen denní posílený adventní sobotní provoz a zahájen standardní noční provoz (interval 30 minut).

Městské linky: Linky 119, 180, 191 a 208 v provozu dle zvláštního jízdního řádu. Cca od 18:30 na všech městských denních linkách ukončen provoz a zahájen standardní noční provoz (interval na většině linek 30 minut). Linka 902 pojede v intervalu 30 minut, linka 903 v koordinaci s linkou 951.Příměstské linky jedou podle pravidelných sobotních jízdních řádů, případné výjimky jsou v jízdních řádech uvedeny negativními poznámkami. Noční příměstské linky v provozu dle zvláštních jízdních řádů.

Provoz vlaků dle pravidelných sobotních jízdních řádů, případné výjimky jsou v jízdních řádech uvedeny negativními poznámkami. Provoz je ukončen mezi 18:00 a 20:00, poté je zachován omezený provoz v intervalu 60 min. do cca 22:00 pouze na linkách S1, S2+S22, S4, S5, S6, S7 a S9. V noci ze 24. na 25. 12. nebudou v provozu vlaky s nočním rozjezdem ve 2:30 z Hlavního nádraží.

Provoz lanové dráhy a přívozů je ukončen v 18:30.

25. prosince (pondělí)
Provoz dle nedělních jízdních řádů. Denní provoz tramvají a autobusů začíná až cca v 7:00, do té doby jezdí noční linky. Metro vyjíždí dle pravidelných jízdních řádů (před pátou ranní). Příměstské linky a vlaky jedou dle pravidelných jízdních řádů.
Podrobnosti

Provoz dle nedělních jízdních řádů.

Provoz dle nedělních jízdních řádů. Denní provoz zahájen v 7 hodin.

Městské linky: Denní provoz na městských linkách zahájen v 7:00. Linky 180, 191 a 208 v provozu dle zvláštního JŘ (kvůli obchodním centrům na trasách).Příměstské linky jedou podle pravidelných jízdních řádů, případné výjimky jsou v jízdních řádech uvedeny negativními poznámkami.

Provoz vlaků dle pravidelných jízdních řádů pro státní svátek, případné výjimky jsou v jízdních řádech uvedeny negativními poznámkami.

Provoz dle nedělních jízdních řádů.

26. prosince (úterý)
Provoz na všech linkách podle nedělních jízdních řádů, resp. jízdních řádů pro státní svátek. Linky 180, 191 a 208 v provozu dle zvláštního JŘ (kvůli obchodním centrům na trasách).
27. – 29. prosince (středa – pátek)
Provoz podle prázdninových jízdních řádů pro pracovní den (omezení zejména v přepravních špičkách cca o 15 %). Tramvajové linky 4 a 21 nejsou v provozu a linka 16 pouze v trase „Lehovec – Kotlářka“. Linka 119 pojede v posíleném (letním) režimu. Linky MHD Kladno pojedou podle zvláštních jízdních řádů.
30. prosince (sobota)
Provoz dle sobotních jízdních řádů.
31. prosince (neděle)
Do cca 22:00 provoz dle pravidelných sobotních jízdních řádů. Od 22:00 cca do 2:00 smíšený provoz metra, nočních tramvají a vybraných denních autobusů. Po zbytek noci posílený noční provoz prodloužený až do 7:00. Většina příměstských linek jede podle pravidelných jízdních řádů, provoz vlaků je od 20:00 omezen a ve 22:00 ukončen.
Podrobnosti

Prodloužen provoz v intervalu 10 minut na všech linkách cca do 2:00.

Cca od 22:00 ukončen denní provoz a zahájen posílený noční provoz. Interval na všech linkách 15 minut, cca od 3:30 interval 20 minut. Nasazeny dvouvozové soupravy nebo kapacitnější vozidla. Zrušeny jsou všechny garantované přestupy.

Městské linky: Linky 180, 191 a 208 v provozu dle zvláštního jízdního řádu (kvůli obchodním centrům na trasách). Cca od 22:00 na některých denních linkách ukončen provoz, v provozu zůstávají podle zvláštních jízdních řádů linky 100, 102, 103, 106, 107, 109, 111, 112, 113, 118, 119, 120, 123, 125, 131, 134, 136, 137, 139, 141, 142, 145, 154, 161, 162, 163, 174, 176, 177, 180, 190, 191, 193, 197, 201, 207, 213, 215, 221, 226, 227, 229, 241. Cca od 2:30 posílený noční provoz: Linky 904, 905, 910, 911 a 915 v intervalu 15 minut, linky 902, 907, 908, 909 a 912 v intervalu 30 minut a linky 901, 903, 906 a 913 v intervalu 60 minut. Linka 903 v koordinaci s linkou 951. Ruší se garantované přestupy.Příměstské linky jedou podle pravidelných jízdních řádů, případné výjimky jsou v jízdních řádech uvedeny negativními poznámkami. Noční a vybrané denní linky v provozu dle zvláštních jízdních řádů.

Provoz vlaků dle pravidelných sobotních jízdních řádů, případné výjimky jsou v jízdních řádech uvedeny negativními poznámkami, je ukončen cca ve 20:00, poté je zachován omezený provoz v intervalu 60 min. do cca 22:00 pouze na linkách S1, S2+S22, S4, S5, S6, S7 a S9. V noci z 31. 12. na 1. 1. budou v provozu také vlaky s nočním rozjezdem ve 2:30 z Hlavního nádraží.

Provoz lanové dráhy je ukončen ve 22:00.

1. ledna (pondělí)
Provoz dle nedělních jízdních řádů. Denní provoz tramvají a autobusů začíná až cca v 7:00, do té doby jezdí noční linky. Metro vyjíždí dle pravidelných jízdních řádů (před pátou ranní). Příměstské linky a vlaky jedou dle pravidelných nedělních jízdních řádů, resp. jízdních řádů pro státní svátek.
Podrobnosti

Provoz dle nedělních jízdních řádů.

Provoz dle nedělních jízdních řádů. Denní provoz zahájen v 7 hodin.

Městské linky: Denní provoz na městských linkách zahájen v 7:00. Linky 180, 191 a 208 v provozu dle zvláštního jízdního řádu (kvůli obchodním centrům na trasách).Příměstské linky jedou podle pravidelných jízdních řádů, případné výjimky jsou v jízdních řádech uvedeny negativními poznámkami.

Provoz vlaků dle pravidelných jízdních řádů pro státní svátek, případné výjimky jsou v jízdních řádech uvedeny negativními poznámkami.

Provoz dle nedělních jízdních řádů.

2. ledna (úterý)
Provoz podle prázdninových jízdních řádů pro pracovní den (omezení zejména v přepravních špičkách cca o 15 %). Tramvajové linky 4 a 21 nejsou v provozu a linka 16 pouze v trase „Lehovec – Kotlářka“.
3. ledna (středa) až 12. ledna (pátek)
Pokračuje na linkách PID v pracovní dny provoz podle prázdninových jízdních řádů. Školní linky jsou v provozu.
Úpravy v nočních BUS linkách (při provozu současně s metrem)
24. prosince cca od 18 hod. do ukončení provozu metra (sobota/neděle); 25. prosince od zahájení provozu metra do 7 hod. (neděle); 1. ledna od zahájení provozu metra do 7 hod. (neděle).
908 Obousměrně zajíždí do zastávky „Skalka“.
911 Obousměrně zajíždí do zastávek „Letňany“ a „Roztyly“.
953 Obousměrně zastavují v zastávce „Letňany“.

Source:: http://www.praha21.cz/aktuality/6308-vanocni-a-novorocni-provoz-pid

Související příspěvky