Úvaly se zapojují do participativního rozpočtu Středočeského kraje. Připojíte i svůj projekt? Do 31. 3. 2020

Středočeský kraj zveřejnil Výzvu pro podávání návrhů projektů do participativního rozpočtu Středočeského kraje pro rok 2020 s následujícími kritérii:

1. Finanční částka vyčleněna na realizaci projektů participativního rozpočtu v roce 2020 činí 50 000 000 Kč.

2. Maximální výše podpory jednoho projektu je 400 000 Kč.

Kdo může navrhovat projekty k realizaci?

  • Občan České republiky starší 18 let, přičemž každý občan může navrhovat maximálně 2 projekty.
  • Obce se sídlem na území Středočeského kraje.
  • Příspěvkové a jiné organizace zřizované krajem.
  • Neziskové právnické osoby (církve, odbory, spolky, nadace, nadační fondy, ústavy a o.p.s.) působící na území Středočeského kraje.

Projekty musí kromě podmínek jako je veřejný prospěch splňovat následující podmínky:

  • Provedení musí být zahájeno nejpozději do 12 měsíců od vyhlášení výsledků.
  • Provedení musí být ukončeno nejpozději do 30 měsíců od vyhlášení výsledků. V odůvodněných případech může Rada kraje tento termín prodloužit.
  • Projekt musí být proveden na majetku kraje, obce, jimi zřizované právnické organizace.
  • Podpora z participativního rozpočtu nesmí přesáhnout částku stanovenou ve výzvě.
  • Projekt musí mít souhlas vlastníka s realizací a souhlas s převzetím díla po jeho dokončení včetně závazku provozu po dobu 3 let.

1.5 mil. Kč připadá pro ORP Brandýs nad Labem, kam spadají i Úvaly

 

Takže máte nějaké nápady, kterými bychom mohli zlepšit prostředí v našem městě? Sem s nimi, rádi Vám je pomůžeme “doladit”.

A s kým můžete konzultovat u nás na radnici?
Se starostou Petrem Boreckým, s místostarosty a radními, svými zastupiteli nebo projektovou manažerkou radnice paní Janou Svatošovou.

Podaří se nám něco z Úval do participativního rozpočtu Středočeského kraje prosadit? Je to jen na nás všech!

Více informací získáte na připojených stránkách Středočeského kraje.

Vlastní participativní rozpočet připravuje ke spuštění i město Úvaly od roku 2021.

Zdroj: město Úvaly
Náhedový obrázek: ilustrační

Související příspěvky