Újezd vyhrál Rákosníčkovo hřiště… Újezde, díky!

Milí Újezďáci, milé újezdské děti, po měsíci hlasování a po týdnu sčítání hlasů jsme koncem minulého týdne obdrželi oficiální dopis od společnosti Lidl, kde máme potvrzeno, že Újezd hřiště vyhrál. Na tomto místě chci velmi poděkovat všem, kteří hlasovali a všem, kteří pomáhali s propagací.
Byla jsem určena koordinátorkou projektu za MČ, od společnosti Lidl jsme kromě gratulace obdrželi také obsáhlý soupis podmínek, jak má pozemek, na kterém hřiště postaví, vypadat a jaká bude kooperace Městské části. Nečeká nás málo práce.Momentálně mám ve spolupráci s OMI vytipováno cca 4-5 lokalit v celém Újezdě a pevně věřím, že jedna z nich bude vhodná a společnost Lidl nám ji schválí. Jednou z podmínek, která je dána, je i vzdálenost cca 500m od prodejny… Z naší strany je důležitým kritériem i počet dětských hřišť v dané lokalitě a potřeba nového hřiště. Je možné i zrekonstruovat hřiště, které již nevyhovuje bezpečnostním kriteriím.
Ozývají se hlasy ze sídliště Rohožník, že MČ nechce hřiště na sídlišti, ale mohu potvrdit, že jednou z lokalit, která je ve hře je i Rohožník, na většině možných pozemků se tam ale setkáváme s problémem velké zasíťovanosti pozemků, což být celkem pochopitelně nesmí (podmínky Lidlu). Nicméně snad jeden pozemek by vhodný byl. Z toho, co jsem vypíchla, je jasné, že ideální lokalita pro Lidl by byla střed Újezda, v níž máme také vytipované 1- 2 pozemky. Až se budeme s výběrem blížit do finále, tak to bude určitě zveřejněno, ale teprve tento týden se zkontaktuji s koordinátorkou za spol. Lidl, takže nechci cokoliv předjímat.
Dále je nutné upozornit, že celý tento proces bude muset projít schválením samosprávnými orgány MČ a také některým z procesů dle stavebního zákona. Pokud se nám podaří to dotáhnout do prázdnin, budu to považovat za veliký úspěch. Závěrem opět zdůrazňuji, že poslední slovo bude mít spol. Lidl, která hřiště financuje, my bychom zvládli umístit takových hřišť i několik, ale máme jen jednu možnost….Průběžně budu veřejnost informovat o tom, jak se vyvíjejí jednání s Lidlem a až bude umístění hřiště známé, tak to ihned zveřejním.Pokud byste měli dotazy či náměty, tak mne můžete kontaktovat.
Ing. Šárka Zátková, radní MČ

Source:: http://www.praha21.cz/stranky/173-aktualita/4654-ujezd-vyhral-rakosnickovo-hriste-ujezde-diky.html

Související příspěvky