Tisková zpráva Otevřeného Újezda k abdikaci RNDr. Pavla Roušara na pozici místostarosty MČ Praha 21

Praha 21, 28.11.2017

Otevřený Újezd respektuje rozhodnutí RNDr. Pavla Roušara, nezávislého kandidáta volebního uskupení Otevřený Újezd (dále OÚ) a starosty MČ Praha 21 v období 2010 – 2014, že rezignuje na svou nynější pozici místostarosty městské části Praha 21 a to k termínu 30. listopadu 2017.

“K rezignaci na funkci místostarosty v koalici OÚ, TOP09, ČSSD, Svobodní, Pro Prahu a dvě nezávislé kandidátky, která byla ustavena v únoru 2016, mě vedou dlouhodobé a gradující rozpory členů Rady v názorech na komunikaci samosprávy s veřejností a zcela odlišné názory na kvalitu a způsob řízení úřadu, dodržování dohodnutých kompetencí a týmové spolupráce v radě městské části.” uvádí místostarosta Roušar.

Rozhodnutím odstoupit z pozice místostarosty MČ P21, adresované starostce Karle Jakob Čechové (TOP09) a odeslané městské části dne 24.11.2017, vyvolal místostarosta Roušar smírčí jednání koalice, které je dohodnuté na 5. prosince 2017.

“Chci dát prostor ostatním členům Koalice, aby zformovali a upřesnili principy, podle kterých bude Koalice dále fungovat. Abych nadále nebyl svou náročností pro Koalici přítěží, jsem připraven pracovat pouze jako zastupitel a pokusit se napříč opozicí a koalicí nalézat shodu nad klíčovými tématy současnosti a budoucnosti Újezda nad Lesy” dodává RNDr. Roušar.

OÚ bude nadále zodpovědně jednat v zájmu zachování stability a fungování MČ a je připraven pokusit se v zájmu fungování MČ nabídnout takového kandidáta, vůči kterému nebudou existovat osobní animozity či historické komunikační bariéry, abychom umožnili radnici lépe prokázat zájem na prosazování otevřenosti, zlepšování životního prostředí a kvality místní správy. S nedostatečnými kroky a tempem seznamování veřejnosti nejsme spokojeni. Ale po zkušenostech z několikaměsíčních jednání o složení radnice po minulém odvolání starosty Růžičky (Hnutí ANO 2011) na konci roku 2015 však nevidíme nikoho, kdo by byl s námi schopen v současné politické situaci tyto hodnoty skutečně prosazovat, pokud bychom se stávající koalice neúčastnili. Pokrok v podobě nedávno zavedeného zpřístupnění materiálů pro jednání Rady MČ Praha 21 všem zastupitelům je jedním ze zásadních kroků a výsledků našeho úsilí, který je třeba zachovat a na který je třeba v dalším zlepšováním kvality rozhodování a podílu veřejnosti navazovat. Další informace o vývoji situace předpokládáme po smírčím řízení Koalice, které se bude konat 5.12.2017.

Ing. Michael Hartman, předseda zastupitelského klubu za Otevřený Újezd zastupitelstva městské části Praha 21
Převzato z webu Otevřeného Újezda ZDE.

 

„Proč jsem rezignoval na pozici místostarosty městské části“  v ON 27.11.2017 ZDE.

Související příspěvky