Tisková zpráva Ing. Zátkové, radní MČ Praha 21, k současné politické situaci v …

Ke dni 1.10.2015 rezignoval p. místostarosta Jan Slezák na všechny své funkce, tj. na funkci člena rady, člena dopravní komise a předsedy bytové komise.
Ke dni 14.10.2015, resp. 15.10.2015, rezignovala na všechny své funkce pí místostarostka Karla Jakob Čechová, tj. na funkci člena rady, člena komise vzdělávání a výchovy, předsedu školské rady a člena komise životního prostředí.
Důvodem jejich rezignace je vyjádření nedůvěry starostovi MČ Praha 21 p. Zdeňku Růžičkovi.
Na základě požadavku 2 členů koalice, tj. p. Slezáka a pí. Čechové, probíhá v tuto chvíli smírčí jednání, které bude ukončeno dne 20.10.2015. Následně budou podniknuty další nutné kroky.
Všichni ostatní zastupitelé zvolení za Hnutí ANO2011 (Ing. Čížek, Ing. Koutský, Ing. Zátková a Mgr. Kopecký) tímto deklarují, že p. starosta Zdeněk Růžička má nadále jejich důvěru a podporu a v případě, že bude vypovězena koaliční smlouva, budou zahájena nová jednání s cílem stabilizovat politickou situaci v Újezdě nad Lesy a vytvořit atmosféru k naplnění cílů, se kterými do voleb šli.
 
V Praze dne 15.10.2015                                                 Ing. Šárka Zátková
                                                                            radní MČ Praha 21 /ANO2011/

Source:: http://www.praha21.cz/aktuality/5374-tiskova-zprava-ing-zatkove-radni-mc-praha-21-k-soucasne-politicke-situaci-v-ujezde-nad-lesy

Související příspěvky