Dr. Jiří Sikač, Otevřený Újezd

  • Zapomenutá značka?

    Jakožto člen dopravní komise se snažím chodit po Újezdě s otevřenými očima a pochopit, proč jsou věci tak jak jsou. A…
  • Cyklostezka? Nikoliv! Parkoviště!

    Domníval jsem se, že pás asfaltu, oddělený dvojitou čárou na straně k lesu v ulici Čentické, je cyklostezka. Ve středu…