Sucho a způsob zemědělství v Čechách a na Moravě

Zásadní vliv na naši krajinu má nový způsob zemědělství. Industrializace, robotizace. Vznikají obrovská pole, ale taky obrovské plochy novodobé divočiny…Tahle proměna krajiny vlivem nového způsobu zemědělství je podle profesora Storcha opravdu nesrovnatelná s čímkoli jiným, co jsme tady zažili od dob neolitu.

„Dnes už málokdo hospodaří na svém. Odpadl intimní vztah k půdě,“ říká profesor David Storch. „Vlastník půdy se o ni nestará a pronajme ji někomu, ale ani ten nehospodaří. Najme si lidi, stroje. Traktorista přijede, udělá svoji práci podle GPS souřadnic a zase odjede.“

Záznam rozhovoru s ředitelem Centra pro teoretická studia Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR Davidem Storchem na ČRo Dvojka ze dne 23.6.2016 DOPORUČUJEME ZDE.

Petrovice sucho


Tisková zpráva Ministerstva zemědělství ze dne 15.8.2016:
Investujeme do zadržení vody v krajině…:

Ministerstvo zemědělství v posledních dvou letech investovalo do opatření na zadržení vody v krajině několik miliard korun. Aktuálně spustil resort pod vedením Mariana Jurečky příjem žádostí v novém dotačním titulu na obnovu a výstavbu rybníků, v němž je připraveno dalších 1,25 miliardy korun. Příští rok odstartuje i nový program na budování závlahových systémů.

„V posledních dvou letech jsme toho pro zlepšení hydrologické situace udělali opravdu hodně. V budoucnu můžeme předpokládat ještě extrémnější výkyvy počasí, než bylo například loňské sucho, a je třeba se na to dobře připravit. Proto se snažíme investovat hlavně do přirozeného zadržení vody v krajině, které je nejlepším způsobem ochrany před suchem i povodněmi,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

Jedním z nejdůležitějších kroků napomáhajícím v krajině snižovat dopady povodní i sucha jsou komplexní pozemkové úpravy. Ty se proto nyní přednostně zaměří do oblastí ohrožených vodní erozí a nezalesněných oblastí s vysokým rizikem rychlého odtoku vody.

„Od roku 2014 jsme dokončili už čtyři stovky komplexních pozemkových úprav a přes 500 jich rozpracovali. Mimo jiné jsme realizovali například protierozní opatření o celkové ploše přesahující 700 hektarů nebo ekologická opatření na více než dvojnásobné ploše,“ uvedl ministr Jurečka.

Prostřednictvím Státního pozemkového úřadu se do pozemkových úprav ze státního rozpočtu a Programu rozvoje venkova (PRV) investovalo za roky 2014 a 2015 celkem zhruba 3,5 mld. korun. Dalších 3,5 mld. korun je na pozemkové úpravy alokováno v PRV na období 2014-2020.

Ministerstvo zemědělství se v posledních třech letech podílelo i na financování 330 staveb vodovodů a kanalizací pro 205 tisíc obyvatel za více než 5,6 miliardy korun, MZe přitom zaplatilo práce v hodnotě přes 3,6 mld. korun.

V rámci dalších dotačních titulů MZe v letech 2014-2016 se financuje 62 akcí protipovodňových opatření ve výši 931 mil. korun (dále je registrováno dalších 27 akcí ve výši 900 mil. Kč). Bylo dokončeno financování 12 akcí na obnovu a rekonstrukci rybníků v částce 79 mil. Kč, předpokládá se financování 484 akcí ve výši 1,2 mld. korun na rekonstrukci drobných vodních toků a malých vodních nádrží.

zdroj: MZE, včetně příloh ZDE

Image courtesy of Ekolist

Související příspěvky