Stavební zákon je prubířským kamenem demokracie. Je veřejnost pro naše vlády a politiky partnerem, nebo nepřítelem?

Nevládní ekologické organizace bijí na poplach, k věci se vyjadřuje veřejný ochránce práv.

Máme tři varianty znění jednoho ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny, z nichž jen jedna bude 22. března poslanci schválena ve třetím čtení.

Zdánlivě jde o maličkost – úpravu pár slov v § 70. Ale o maličkost se nejedná, ve hře je hrozba dalšího zúžení už nyní značně omezené možnosti ekologických spolků zapojovat se do povolovacích řízení, v nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody.

Zjednodušeně řešeno:

jedna z navržených variant § 70 by ponechala současný (nijak uspokojivý) stav účasti veřejnosti bez větších změn,

druhá by jej zhoršila

a třetí zlepšila.

V tomto komentáři chci nejprve stručně shrnout význam účasti veřejnosti v environmentálním rozhodování, popsat vývoj právní úpravy, který vedl až k nynějšímu bodu, a poté nastínit, co by znamenaly zmíněné tři varianty…

DOPORUČUJEME v Ekolistu 14. 3. 2023:
Hana Müllerová: O co přesně jde v nynějším sporu o účast veřejnosti?
Náhledový obrázek: ilustrační

 

Související:
Petr Svoboda: Nový stavební zákon: budou se spolky vyjadřovat, nebo soudit?

 

Předchozí v ON:

Stavební zákon ještě má šanci respektovat veřejnost. Žádejte své poslance!

 

Sledujte rubriku  Stavební zákon v Otevřených novinách!

Související příspěvky