Ne všechno funguje ... Víme o tom a pracujeme na nápravě. Děkujeme za pochopení.

Stavba splaškové kanalizace na Starokolínské

HMP, zast. spol. Zavos, s.r.o., resp. spol. Skanska, a.s. připravují další etapu stavby splaškové kanalizace na Starokolínské.Další etapa stavby č. 3140 – TV Újezd nad Lesy etapa 0005 – kanalizace bude vybudována na Starokolínské od křížení s Ochozskou. Bude se jednat o stavbu v jízdním pruhu ve směru od centra. Jsou připraveny návrhy dopravně inženýrského opatření, které budou detailně projednány na zítřejším zasedání, které proběhne na TSK HMP za účasti MHMP, ODA, Policie ČR, dopravců, odborníků na signalizace, zástupců MČ Praha 21, ÚMČ Praha 21, Dopravní komise, atd. O přesném dopravně inženýrském opatření a o dohodnutých, resp. možných termínech vás budeme informovat. Pro úplnost uvádíme, že věc byla projednána v Dopravní komisi Rady MČ Praha 21 a včera byla projednána Radou MČ Praha 21. Rada MČ Praha 21 navrhla dopravní opatření pro široké ochránění rezidentů a pro zamezení průjezdu vozidel po místních komunikacích. Definitivní informace zveřejníme zítra.

Source:: http://www.praha21.cz/aktuality/5502-stavba-splaskove-kanalizace-na-starokolinske

Související příspěvky