Komunikace řízená profesionálem pro zvládnutí aktuální situace a systémové změny pro budoucnost. Prohlášení zastupitelů Otevřeného Újezda k aktuální situaci v Masarykově ZŠ

Prohlášení zastupitelů Otevřeného Újezda k aktuální situaci v újezdském školství
TZ dne 31. května 2017

Podle názoru řady rodičů odcházejí v posledních dnech a týdnech ze základní školy v Újezdě nad Lesy  kvalitní pedagogové s dlouholetou praxí, což pro školu představuje nenahraditelnou ztrátu. Tyto odchody mají být nad rámec běžné fluktuace a jejich důvodem má být špatná komunikace a manažerská selhání ve vedení školy.

Z důvodu probíhající petice újezdských občanů, kteří v jejím textu vyjadřují znepokojenost nad situací v Masarykově ZŠ, vydáváme následující prohlášení.

OÚ vnímá rozjitřenou situaci na Masarykově základní škole a to jak prostřednictvím občanů, kteří se na naše zastupitele obracejí, tak prostřednictvím vysvětlení paní ředitelky, které podala Radě MČ dne 23.5.2017. Vnímáme též výrazný emocionální kontext, který je v současné chvíli mezi rodiči i zaměstnanci školy silnější, než racionální úvahy a fakta. A podle svého nejlepšího přesvědčení se snažíme emoce mírnit a vrátit vše do racionálních kolejí, protože je to základ, jak újezdskému školství můžeme pomoci.

Zároveň do řešení situace nijak zásadně nezasahujeme, protože jsme vázáni opakovanou a jasnou žádostí paní starostky Čechové, aby jednotliví radní a zastupitelé do situace ve škole nezasahovali a ponechali řešení na ní. Paní starostka má naší důvěru i případnou součinnost, bude-li zapotřebí.

Vyjadřujeme stálou ochotu podílet se na konstruktivním řešení jak aktuální situace, tak celkového nastavení školství v Újezdě.

Pro zvládnutí aktuální situace navrhujeme především zvýšenou komunikaci mezi všemi zainteresovanými stranami. Za nutné ale považujeme, aby MČ P21 zajistila profesionálního mediátora/facilitátora této komunikace, aby došlo k jasnému pojmenování problémů a řešení. Za velmi nešťastné bychom považovali povrchní uklidnění a odsunutí nevyřešených problémů, které by se s ještě větším dopadem opakovaly v budoucnu.

Za zcela nutné také považujeme to, aby MČ paralelně začala pracovat na systémových změnách, které do budoucna zajistí jasná pravidla, komunikaci a spolupráci školy, MČ P21 i rodičů. Případné změny nesmějí být nahodilé a reagující pouze na aktuální situaci, ale skutečně systémové a dlouhodobé. Spolupráce s odborníky mimo Újezd by byla zcela na místě.

Zastupitelé OÚ
převzato z webu OÚ

Související příspěvky