Ne všechno funguje ... Víme o tom a pracujeme na nápravě. Děkujeme za pochopení.

Společnost pro udržitelný život k limitům těžby

Česká republika: „Z aktuálních mediálních diskusí se jeví, že jediné problematické rozhodnutí je o případném prolomení limitů na velkolomu ČSA a o možném zbourání Černic a Horního Jiřetína. To však není pravda. I když v tomto momentě jinde nehrozí přímá demolice soukromých domů, občanské, dopravní a technické infrastruktury, také stanovení limitů na ostatních lomech nebylo vůbec samoúčelné, protože jejich posun by výrazně zhoršil životní prostředí mnoha dalších obcí a zlikvidoval další zbytky územního systému ekologické stability tamní krajiny. Doporučujeme každému, kdo o tom pochybuje, strávit jednu či dvě noci na kraji hygienického pásma ve vzdálenosti 500 m od hrany těžební jámy.

Z tohoto důvodu žádáme vládu, poslance a všechny odpovědné činitele, aby plně trvali na úplném zachování těžebních limitů v dnešní podobě, a také aby toto definitivní potvrzení jejich platnosti neodkládali. Pokud tak neučiní, ponechávají v nejistotě jak obyvatele dotčených obcí v pánevních okresech, tak i současné zaměstnance dolů, a zpochybňují tak důvěru všech v základní principy České republiky jako právního státu, kde slovo státních orgánů jednou vyřčené platí i při změnách vládních garnitur po každých volbách.¨

Zdroj: Stanovisko STUŽ č. 126 ke snahám o změny Územních ekologických limitů těžby hnědého uhlí.

Související příspěvky