O třicítce ve městech s rozumem. Čemu pomůže a kam se hodí?

K letošnímu Dni bez aut, 22. září, rádi připomínáme příspěvek Auto*Matu z letošního dubna:
„30 km/h ve městě: Fakta a zkušenosti ze zahraničí“

… Již dnes je v českých městech obvyklé dopravní zklidnění v rezidenčních ulicích. V takové zóně je tedy nejvyšší rychlost omezena na 30 km/h a mezi nimi probíhají hlavní ulice s 50 km/h. Řada omezení rychlosti na 30 km/h se objevuje také na hlavních ulicích typicky u základních a středních škol, na náměstích či v nepřehledných úsecích. Rychlost 30 km/h (a nižší) tak může reálně platit na 80–90 % délky uliční sítě, aniž by přitom ve větším rozsahu platila na sběrných komunikacích.

Co znamená „Celoměstská třicítka“, jakou mají třeba v Bruselu či ve Štýrském Hradci (Grazu)? Fakticky se zásadně neliší od oblastí s omezením rychlosti, jen se obrací způsob vyznačení rychlostních limitů: 30 km/h je základní rychlostí a hlavní tahy, na kterých se realizuje většina dopravního výkonu, mají i nadále rychlost 50 km/h nebo vyšší.

Nevhodná místa pro omezení na 30 km/h jsou koridory rychlé veřejné dopravy (tramvaje, autobusy). Jak potvrzují zkušenosti z měst, která třicítku zavedla, omezení rychlosti není třeba ani tam, kde je slabý pohyb chodců –⁠ přechody jsou jen se semafory nebo mimoúrovňové, silnice jsou mimo zastavěné území, třeba na spojnici dvou čtvrtí. Zavedení třicítky nedává smysl ani na víceproudých komunikacích.

Hlavním benefitem opatření je zvýšení bezpečnosti chodců
Dalším argumentem pro zavedení 30 km/h ve městě je zvýšení plynulosti provozu
Snížení rychlosti ve městě má také pozitivní dopady na životní prostředí, a to především na snížení hluku, ale i na emise CO2…
K vlivu snížení rychlostního limitu na emise a spotřebu paliva se pro AutoMat vyjádřil i profesor Michal Vojtíšek z centra vozidel udržitelné mobility Josefa Božka a ČVUT…
Třicítka ve městě má v neposlední řadě vliv také na cyklodopravu

S ohledem na probíhající diskusi o možném zavedení 30 km/h rychlosti ve vnitřní Praze jsme připravili shrnutí zkušeností ze zahraničí. Opatření prokazatelně zvyšuje bezpečnost chodců i ostatních účastníků provozu. Jak ale ukazují studie, má vliv například i na vyšší plynulost provozu.

Doporučujeme: Auto*Mat – laboratoř udržitelnosti ZDE.
Náhledový obrázek: ilustrační

Související příspěvky