Soud se nezabýval pravdivostí a faktičností výroku. Transparency International k nebezpečnému precedentu „neomluvy“ politika občanům

Krajský soud v Praze dnes vynesl rozsudek ve věci naší žaloby na ochranu dobrého jména Transparency International, kterou jsme podali za lživá vyjádření Andreje Babiše na naši adresu o „zkorumpované Transparency“ v červenci loňského roku. Soud naši žalobu nepravomocně zamítl.

Soud neposuzoval faktičnost, zda je TI zkorumpovaná, nebo ne, ale zabýval se tím, zda takové hodnotící výroky bez ohledu na pravdivost jsou stále pod ochranou svobody slova, na které jeho odůvodnění převážně stojí.

„Nesouhlasíme s tím, že se soud nezabýval pravdivostí a faktičností výroku. Máme za to, že Andrej Babiš svými lživými vyjádřeními naše jméno poškozuje. Respektujeme svobodu projevu, ale je potřeba oddělit věcnou kritiku od záměrně poškozujících výroků,“ kritizuje Petr Leyer, právník TI.

„Tento nepravomocný rozsudek může být potenciálně nebezpečným precedentem pro všechny kritiky politiků z řad občanské společnosti. I proto počkáme na písemné odůvodnění rozsudku a budeme se intenzivně zabývat možností odvolání,“ doplňuje.

Celá záležitost je o to závažnější, že se nedůstojných výroků dopouští osoba ve významné veřejné funkci s nesrovnatelně větším mediálním dopadem a vlivem na širokou veřejnost. Tím přiživuje negativní trend opouštění věcných debat založených na faktech.

Andrej Babiš, premiér ČR, začal s útoky a s těmito lživými vyjádřeními ve chvíli, kdy jsme v roce 2018 upozornili na jeho střet zájmů. Několikrát jsme Andreje Babiše veřejně vyzvali, aby od těchto nepravdivých vyjádření upustil. Jelikož v nich dlouhodobě pokračuje, rozhodli jsme se bránit naše dobré jméno soudní cestou.

Jeho hlavní snahou je zpochybnit financování a nezávislost naší protikorupční organizace, a tím znevěrohodnit naši činnost, která mimo jiné kritizuje jeho souběžné působení v politice a v soukromém sektoru. Naše financování je veřejné a pravidelně podléhá kontrolám ze strany auditorů a veřejných institucí.

Jestli byl někdy dobrý čas nás podpořit, tak právě teď. Ukažte Babišovi, že jste s námi a podpořte nás.
My se totiž oligarchů nebojíme!

Jsem v tom s Vámi!

 

Zdroj: Trasparency Internatilonal, 21.2.2020
Náhledový obrázek: ilustrační

 

 

Související příspěvky