Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511, Běchovice – dálnice D1

Posudek o vlivech záměru „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511, Běchovice – dálnice D1“ je vyvěšen na stránkách MŽP ČR: https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr; kód záměru: MZP472.
Event. info může poskytnout pí Ing. Horynová, tel.č. 267 122 385.
Pro úplnost uvádíme, že MČ Praha 21, ÚMČ byla věc poslána na vědomí (nejsme dotčeným územním samosprávným celkem ani dotčeným správním úřadem). Dopis MŽP ČR ze dne 25.08.2017 čj. MZP/2017/710/1261 je vyvěšen na úřední desce ÚMČ Praha 21.

Source:: http://www.praha21.cz/aktuality/6174-silnicni-okruh-kolem-prahy-stavba-511-bechovice-dalnice-d1

Související příspěvky