Ne všechno funguje ... Víme o tom a pracujeme na nápravě. Děkujeme za pochopení.

Setkání starostů městských částí s vedením hl. m. Prahy

Dne 29.4.2015 se konalo setkání starostů s primátorkou Adrianou Krnáčovou a náměstkyní paní Evou Kislingerovou.Setkání starostů s primátorkou Adrianou Krnáčovou a její náměstkyní Evou Kislingerovou iniciovaly městské části a uskutečnilo se na půdě radnice Prahy 9. Hlavním tématem bylo nastavení vzájemných finančních toků, a to i v souvislosti s výkonem přenesené působnosti státní správy.
Finanční vztahy hl. m. Prahy k jeho městským částem, které řeší jejich provozní financování, v průběhu své více než dvacetileté historie zaznamenaly množství změn. Na počátku každého volebního období je jejich otázka obvykle znovu otevírána a hledán je co nejširší koncensus. Pro rok 2015 byla zvolena cesta nikoliv revoluce, ale evoluce, a to prostřednictvím zvýšení tzv. minimálního dotačního vztahu na 2 500 Kč na 1 obyvatele městské části. Tato hranice představuje minimální částku na občana, kterou obdrží za každých okolností každá pražská radnice.
Starostové městských částí Praha 1 – 22 se shodli na návrhu úpravy finančních vztahů, spočívající ve zvýšení minimálního dotačního vztahu na 2 900 Kč na 1 obyvatele. Cílem je zajistit financování provozních výdajů městských částí v odpovídající výši, aby nemuselo docházet k jejich dofinancovávání na úkor investic. Vedení města starostové předložili svůj návrh, který přistupuje ke všem městským částem stejně a garantuje jim, že v meziročním srovnání nedojde k poklesu.
Zástupci radnic Praha 1 – 22, které jsou současně správními obvody a vykonává se na nich přenesená státní správa pro celé město, opakovaně upozornili, že ze svých příjmů již řadu let dotují výkon státní správy částkou dosahující 600 mil. Kč ročně a že situace je neudržitelná. Požadují, aby vedení města zahájilo zásadní jednání se státem, konkrétně s ministerstvem financí, protože není možné nadále financovat přenesené povinnosti státu z rozpočtu městských částí.
„Velmi si vážíme profesionálního a věcného přístupu náměstkyně Kislingerové a pevně věříme, že vzájemnou spoluprací mezi hlavním městem Prahou a jeho městskými částmi se podaří zásadně zlepšit vzájemné vztahy,“ řekl starosta městské části Praha 9, která setkání organizovala, Jan Jarolím. „Setkání s městskými částmi bylo velmi podnětné a byla bych potěšena, kdyby se podařilo v takto nastavené spolupráci pokračovat,“ uzavřela náměstkyně primátorky Eva Kislingerová.

Source:: http://www.praha21.cz/aktuality/5141-setkani-starostu-mestskych-casti-s-vedenim-hl-m-prahy

Související příspěvky