Ne všechno funguje ... Víme o tom a pracujeme na nápravě. Děkujeme za pochopení.

Senát vyzývá vládu, aby přestala ožebračovat sociální služby

Proti krácení evropských financí v oblasti zaměstnanosti a sociálních služeb, které v brzké době plánuje česká vláda, se vyslovil také Senát Parlamentu ČR.

Horní komora na své schůzi 9. března přijala usnesení, v němž vyzývá vládu, aby nepřijala současný návrh Pravidel spolufinancování Evropského sociálního fondu plus (ESF+) pro období 2021–2027, který připravilo ministerstvo financí. „Je nepřijatelné, aby se v této době, kdy lidé přichází o práci, živnosti a podniky, krátily finanční prostředky v oblasti řešení zaměstnanosti a sociálních služeb,“ píše se v usnesení iniciovaném senátorkou Šárkou Jelínkovou.

Senátoři a senátorky dále ve svém usnesení vládu vyzývají, aby Pravidla přepracovala tak, aby odpovídala podmínkám v předchozím programovacím období, přinejmenším pro subjekty poskytující veřejně prospěšnou činnost tak, aby nedošlo k reálnému snížení absorpční kapacity ESF+. „Je to vůbec poprvé, kdy se kromě poskytovatelů sociálních služeb ohradili proti postupu české vlády také zákonodárci,“ připomíná Iva Kuchyňková z iniciativy Za bydlení, která se proti postupu české vlády dlouhodobě ohrazuje.

Senátoři a senátorky rovněž vyjádřili své znepokojení z toho, že vláda na programové období 2021–2027 hodlá snížit o 10 % částku alokovanou pro ČR z Evropského sociálního fondu plus, určeného především na politiku zaměstnanosti, sociální začleňování, sociální služby a sociální inovace. „Sociální služby jsou právě v dnešní době více potřeba než kdy jindy a je třeba naopak rozšiřovat stávající pomoc a dále usilovat o dlouhodobé a udržitelné financování sociálních služeb,“ píše se mimo jiné v usnesení Senátu, který zároveň poděkoval všem, kdo se v současné pandemické době věnují jak klientům sociálních služeb, tak školákům a mladistvým.

Senát ve svém usnesení zdůraznil, že v době přetrvávající pandemie narůstá poptávka po odborných poradenských službách v oblasti dluhové problematiky, domácího násilí a vztahů v rodině, výchovy a vzdělávání dětí i bydlení. „Rodiny jsou ohroženy ztrátou běžného způsobu života, snížením či ztrátou příjmů, nezvládají si udržet či najít vhodné bydlení, vzrůstá počet psychiatrických onemocnění a závislostí na alkoholu a drogách,“ vyjmenovává dokument problémy, které přináší současná socioekonomická krize.

Zdroj: článek Terezy Myslilové na cirkev.cz, 23. 3. 2021
Náhledový obrázek: ilustrační

Předchozí k tématu v ON:

Asociální vláda ANO a sociální demokracie bere peníze sociálním službám a dává je dvojitému půlministrovi Havlíčkovi (ANO) na dálnice. Hanba!

Související příspěvky