Ne všechno funguje ... Víme o tom a pracujeme na nápravě. Děkujeme za pochopení.

Šance na zdravé lesy? Pionýrské dřeviny a rozrůzněnost dřevin. AKTUALIZACE

Na zdravotní stav lesů a stromů lze pohlížet z mnoha perspektiv. O zdravotním stavu stromů vypovídá jejich růst, obsahy důležitých látek v listoví, zbarvení korun i řada dalších charakteristik, u lesních ekosystémů je důležité plnění jejich funkcí. Metodou, která má významné plošné pokrytí i historicky dlouhé řady dat, je hodnocení ztráty olistění – defoliace…

Borové porosty chřadnou, nejlepší zdravotní stav vykazuje buk…

Část problémů se zhoršujícím se stavem lesů včetně současné kůrovcové kalamity je spojená i s tím, že průměrný věk lesních porostů v posledních sto letech narůstá. Snižování mýtního věku hospodářských lesních porostů je tak jedním z významných nástrojů pro adaptaci na probíhající změnu klimatu.

Nejvýraznějším trendem, který lze pozorovat i v letošním roce, je zhoršování zdravotního stavu borových porostů. Tato dřevina vykazuje vážné problémy v řadě regionů České republiky.

Je zřejmé, že globální změna představuje pro lesy a lesnictví v prostoru střední Evropy výraznou výzvu, jak z hlediska měnících se charakteristik klimatu a nárůstu meteorologických extrémů, tak z hlediska očekávaného šíření škodlivých organismů. V současné době neexistuje ideální dřevina, či hospodářský způsob, jež by zaručoval úspěšný vývoj lesů nové generace po dalších sto let.

 

 

Podrobně doporučujeme v celém textu Jana Řezáče v Ekolistu, 28. 10. 2023:
Jaký je zdravotní stav lesů v České republice? A co se s tím dá dělat?

Náhledový obrázek a foto v textu: ON – Klánovický les, září 2023

 

 

Články, informace a pozvánky s tématem lesů a lesního hospodářství
najdete v Otevřených novinch pod štítkem Lesy.

 

 

AKTUALIZACE:

Smíšené smrko-jedlo-bukové porosty jsou v evropských podmínkách významným typem přirozených lesů ve vyšších polohách oblastí Alp a Karpat. Smíšené horské lesy buku lesního, smrku ztepilého a jedle bělokoré pokrývají v Evropě celkem více než 10 milionů hektarů. Významnou otázkou je, jestli a jak se vlivem dopadů klimatické změny promění jejich druhová skladba. A jaké horské lesy můžeme pod tímto zorným úhlem považovat za přirozené.

Celý článek najdete v Ekolistu, 29. 11. 2023:
Ovlivní klimatická změna druhové složení lesů?

Související příspěvky