Rozklikávací rozpočet MČ Praha 21

MČ Praha 21 v rámci otevírání úřadu občanům, pořídila Rozklikávací rozpočet.Rozklikávací rozpočet je služba široké veřejnosti, která může nahlížet na graficky znázorněnou formu čerpání rozpočtu MČ Praha 21. Rozpočet se dělí na VÝDAJE a PŘÍJMY v levé horní části obrazovky. Základní orientační položkou je ODVĚTVÍ, jako je například Veřejná správa, Doprava, Školství, Kultura, Bydlení a podobně. V položkách ODVĚTVÍ vidíme Rozpočet schválený, to jsou finanční prostředky schválené zastupitelstvem zpravidla v prosinci předcházejícího roku na rok následující, Rozpočet upravený, zde se promítají změny v přidělení finančních prostředků v průběhu roku na základě skutečných potřeb a mohou se oproti Rozpočtu schválenému měnit nahoru i dolů. Rozpočtové změny nad 40 tis. Kč podléhají schválení zastupitelstvem MČ. Skutečné čerpání je čerpání plánovaných finančních prostředků v položce ke dni uzávěrky za daný měsíc. Poslední položkou je % čerpání finančních prostředků z Upraveného rozpočtu. Položky ODVĚTVÍ nekorespondují přímo s jednotlivými kapitolami rozpočtu vedenými v účetnictví MČ, ale jsou nazvány tak, aby byly občanu co nejvíce srozumitelné. V levé části obrazovky si lze rozkliknout jednotlivá ODVĚTVÍ k podrobnějšímu sledování, na co byly finanční prostředky čerpány. Například DOPRAVA se dělí na oddíly: Silnice a Ostatní záležitosti dopravy. Grafická tabulka je upravována jednou měsíčně a to po měsíční uzávěrce účetnictví, která probíhá z pravidla do 10. dne v měsíci následujícím. Rozklikávací rozpočet najdete na těchto stránkách cestou: Úřad, Služby, Rozklikávací rozpočet nebo na odkazu:
http://www.praha21.cz/informace/rozklikavaci-rozpocet?highlight=WyJyb3prbGlrYXZhY2kiLCJyb3pwb1x1MDEwZGV0Iiwicm96a2xpa2F2YWNpIHJvenBvY2V0Il0=

Source:: http://www.praha21.cz/aktuality/5231-rozklikavaci-rozpocet-mc-praha-21

Související příspěvky