Otevřený dopis k jednání ZMČ 29.6.2015 – katastrofální úroveň komunikace

Vážení zastupitelé,

odpoledne jsem se vrátil ze služební cesty na Moravu a shlédl projednávání svého bodu, týkajícího se Výroční zprávy ÚMČ za rok 2014,  na dnešním jednání.

V termínu pro zaslání materiálů na jednání jsem poslal zastupitelům a radním vše, včetně důvodové zprávy:
Předmět: Materiály k bodům na pořad jednání ZMČ 22.6.
Datum: Sun, 14 Jun 2015 23:33:17 +0200
Od: Michael Hartman <michael.hartman@centrum.cz>
Komu: zmc@praha-21.cz, ZMČ <zmc@praha21.cz>

Ze záznamu pak zjistím, že si to nikdo ani nepřečetl! Přítomni byli zastupitelé ANO, TOP09, ČSSD, ODS a Pro Prahu. Nikdo nenamítl, že existuje přesný návrh usnesení i jasná důvodová zpráva, která jednoznačně odkazuje na usnesení Rady, které se neplní.

Místo toho nastala zmatená improvizace s návrhem starosty, který místostarosta Slezák zastavil jako nehlasovatelný.  Takže kvalitně připravený bod o komunikaci s občany skončil odhlasováním usnesení „Bod je bez usnesení“.

Trapné bylo salto mortale místostarosty Slezáka, který do pléna sdělil, že úkol měl plnit bývalý starosta ( v dané chvíli nepřítomný, takže se nemohl bránit). A navazující nářek starosty Ružičky, že mu bývalý starosta nic nepředal.

Kdyby si přečetli podkladový materiál, dověděli by se, že jde o usnesení rady RMČ35/0599/12, které ukádá UMČ  „povinnost průběžně připravovat data jednotlivými odbory a zpracovat výroční zprávu každý rok“ !!!
Zopovědnost za plnění má tajemník. Již nekolik let. Nikoli starosta.

Proč se nedržíme textu usnesení a faktů? Snaží se tím záměrně pan kolega Slezák odvést pozornost od toho, že jeho tajemník (ČSSD) neplní úkoly?

Mrzí mne, že svoláváme zastupitelstvo tak, že sedmi  zastupitelům ze sedmnácti neumožnujeme pro obec pracovat. Kdybych na jednání byl, mohl jsem vše uvést na pravou míru, aby blamáž jednání zastupitelstva v daném bodě nebyla tak veliká.

Tohle pokračovací jednání se prostě nepovedlo. Na začátku jednání se nikdo ani nevypořádal s námitkou několika zastupitelů, že bylo bez projednání se zastupiteli svoláno na příliš brzký termín, tedy neoprávněně a nebylo tedy řádně svolané.

Na podzim poslal zastupitel Roušar písemné materiály k projednání Radě. Zastupitelům nebyly Radou předány. Nyní jsem poslal podklady pro změnu na oficiální komunikační adresu všech zastupitelů, a opět je koalice, která řídí jednání, ignorovala ?

Nezbude opravdu než začít komunikovat přes media, popřípadě doporučenými dopisy? Bude to absurdní, to tu nikdy nebylo, ale asi se nebude dát nic jiného dělat.

Uvidíme, jak se mi podaří podklady pro tentýž bod do příštího jednání zatupitelstva znovu předat, neboť takto proběhnuvší projednání, týkající se stále chybějící Výroční zprávy UMČ za rok 2014, působilo ve světle existujícího podkladu, který měli k dispozici všichni přítomní (leč asi nečetli), jako naprostá fraška.

Nic neomlouvá Radu ani jiné jednotlivé zastupitele koalice, že nečtou materiály k projednávanému bodu. Jednání jsou pak nepřipravená a zmatečná. Nikdo z přítomných 10 zastupitelů ze 17 nezná dle videozázamu platná usnesení Rady v projednávané věci.

Zdraví,
Michael Hartman
zastupitel za Otevřený Újezd
30.6.2015

Související příspěvky