Rozčarování z jádra: energetický newsletter z prosince 2016

NewsletterNewsletter č. 5/2016 :: vychází 15. 12. 2016
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,


zimní balíček návrhů Evropské komise pro oblast energetiky postrádá pokud jde o další rozvoj čistých obnovitelných zdrojů v EU vizi. Je to škoda – zatímco zbytek
světa za posledních 10 let investice do tohoto slibného odvětví ztrojnásobil, v EU jejich objem klesá. Chybí zejména návrh nových cílů pro podíl čisté energie v jednotlivých členských státech do roku 2030, který by dal investorům potřebnou jistotu.

Správným směrem míří návrhy, které domácnostem usnadní pořízení například solární elektrárny na střechu. Konkrétně návrh směrnice říká, že provozovatelé obnovitelných zdrojů pro vlastní spotřebu nemají být zatíženi žádným poplatkem, který nesouvisí s odůvodněnými náklady jiného účastníka trhu.

Komise zřejmě očekává, že Evropané již dávno pochopili, že jsou pro ně obnovitelné zdroje výhodné a tlak z Bruselu není potřeba. Doufejme, že příští měsíce a roky dají Komisi za pravdu.

Hodně chytré energie v příštím roce přeje Klára Sutlovičová, Glopolis

Energetická politika

Jednoznačná sázka na jadernou kartu se Slovákům nevyplácí, Mochovce opět podražily

Energetická koncepce vlády Roberta Fica má dlouhodobě jedinou hlavní prioritu: dostavbu 3. a 4. bloku jaderné elektrárny Mochovce. Tato sázka se ovšem nevyplácí. Slovenský ministr hospodářství Peter Žiga potvrdil na konci října prodražení dostavby na celkovou částku 5,4 miliardy eur. Společnost Slovenské elektrárne, která je investorem projektu, zároveň oznámila, že dokončení obou bloků se opět odkládá. Tentokrát na léto 2018 u třetího a rok 2019 u čtvrtého bloku.

Čtěte dál

Obnovitelné zdroje

Mezinárodní energetická agentura: obnovte podporu pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů

Česká republika nevytváří dostatečně čitelné prostředí pro investory v energetice. Tak hodnotí Mezinárodní energetická agentura (IEA) plošné zrušení podpůrných schémat pro obnovitelné zdroje od začátku roku 2014. Vláda by proto měla vypracovat návrh na obnovení podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. Mezinárodní energetická agentura dnes v Praze zveřejnila aktuální hodnocení české energetiky. Předchozí pochází z roku 2010.

Čtěte dál

Obnovitelné zdroje

Agrofotovoltaika kombinuje výrobu fotovoltaické elektřiny s pěstováním zemědělských plodin

Od roku 2011 výzkumníci z Fraunhoferova institutu pro solární energetické systémy (Fraunhofer ISE) pracovali na uvedení myšlenky na využití zemědělské půdy současně pro pěstování plodin a výrobu elektřiny pomocí fotovoltaických panelů do praxe. Podobnou myšlenkou se zabýval už zakladatel institutu Adolf Goetzberger v roce 1981, kdy v časopise „Sonnenenergie“ publikoval článek „Kartoffeln unter dem Kollektor“ (česky „Brambory pod kolektory“). S tím rozdílem, že Goetzbergerův článek se s ohledem na dobu věnoval ne fotovoltaice, ale ohřevu vody pomocí sluneční energie.

Čtěte dál

Jaderná energetika

Jaderný optimismus české vlády stojí na nereálných předpokladech

Aktuální energetická koncepce České republiky počítá s rychlým nebo ještě rychlejším rozvojem jaderné energetiky. Výkon jaderných zdrojů má být v roce 2040 výrazně vyšší než dnes, jiná možnost se do koridorů vymezených Ministerstvem průmyslu a obchodu nevejde. Potíž je v tom, že deklarovaná ekonomická výhodnost stojí na předpokladech, které neodpovídají zahraničním zkušenostem s pokročilými projekty.

Čtěte dál

Klima

Pravidla plnění klimatické dohody z Paříže i jejich kontrola mají být jasné do dvou let

Necelý rok po uzavření Pařížské dohody stále trvá celosvětová vůle zvládnout změnu klimatu. Důkazem je nejen to, že ratifikační procesy byly nebývale rychlé a dohoda od 4. listopadu již globálně platí. Na klimatickém summitu OSN v Marakéši bylo také představeno mnoho nových projektů na snížení emisí a 47 států zveřejnilo záměr zajistit 100 % energie z obnovitelných zdrojů. Globální emisní inventura ukazuje, že emise oxidu uhličitého z energetiky se již třetí rok drží na stejné výši, což dává naději, že energetická transformace je na dobré cestě. Nicméně planeta se dál otepluje rekordním tempem a rok 2016 nebude výjimkou.

Čtěte dál

www.chytraenergie.info :: Chytrá energie na Facebooku

Související příspěvky