Řešení pro dopravně problematická místa MHD Prahy. Projekt Polaď Prahu pokračuje

„Hlavní město Praha schválilo novou strategii realizace preferenčních opatření pro veřejnou dopravu na období 2016-2020, která pomůže zrychlit tramvaje a autobusy a omezí jejich zpožďování ve vytížených pražských ulicích. „Projekt preference“, jak se strategický dokument nazývá, zpracovala organizace ROPID ve spolupráci s Dopravním podnikem hl. m. Prahy, a odborem Rozvoje a financování dopravy Magistrátu hl. m. Prahy, společně s projektem PREFOS, inovativním projektem pro oblast preference veřejné dopravy ČVUT v Praze Fakulty dopravní.

„Preferenční manuál“ již vychází ze zásad čerstvě schválené nové dopravní politiky hl. m. Prahy zpracované v rámci projektu P+ (www.poladprahu.cz), která staví právě na rozvoji atraktivní a rychlé veřejné dopravy.“

Mapa „problémových míst“:


Výběr nejúčinnějších dopravních opatření:

Tramvaje

  • Vyhrazená jízdní dráha (zvýšené i nezvýšené těleso, oddělený pás podélnými prahy)
  • Preference na světelných křižovatkách (absolutní nebo podmíněná)
  • Vedení trati pěší zónou (nebo omezení vjezdu ostatním vozidlům)

Autobusy

  • Vyhrazený jízdní pruh (včetně řadicích pruhů před křižovatkou)
  • Přednost při výjezdu ze zastávky (ze zastávkového zálivu nebo z místa mimo komunikaci)
  • Výlučný směr v řadicím pruhu před křižovatkou (např. využití odbočovacího pruhu pro jízdu rovně)
  • Jízda po tramvajovém tělese (nebo sdružený pár pro tramvaje a autobusy)
  • Preference na světelných křižovatkách (aktivní detekce či samostatné fáze v křižovatkovém cyklu)

Více informací o preferenci veřejné dopravy

zdroj: ROPID

Polaď Prahu TZ: Praha schválila významný dopravní dokument

19. září 2017

Rada hlavního města Prahy schválila dokument Dopravní politika, který vznikl v rámci projektu Polaď Prahu a přináší koncepci dalšího dopravního rozvoje metropole i celé metropolitní oblasti na několik následujících let.

Dokument Dopravní politika je výsledkem práce skupiny odborníků, kteří si dali za cíl naplnění společných vizí o mobilitě v Praze a jejím okolí. Společná vize mobility je postavena na pilířích, kterými byly Strategický plán hl. m. Prahy a dokument P+ Scénáře. Přestože se jedná o odborný materiál, scénáře v žádném případě neopomíjely ani společenský konsenzus zahrnující názory a přání Pražanů.

Dokument obsahuje sedm strategických cílů vyplývajících z principů udržitelné mobility, např. zvýšení prostorové efektivity dopravy, kdy nejefektivnější je v tomto ohledu doprava kolejová a naopak nejnáročnější je individuální doprava automobilem, nebo třeba snížení uhlíkové stopy či vyšší bezpečnost. Podle zásad schválené dopravní politiky vidí Praha budoucnost mobility zejména ve veřejné dopravě, kdy by měl osobní automobil sloužit pouze jako doplňkový dopravní prostředek v situacích, kdy nejde cestovat jinak. Proto musí hlavní město mimo jiné důsledně koordinovat územní a dopravní plánování.

Schválení dokumentu Dopravní politika předcházela důkladná analýza problémů, kritických míst i nevyužitých příležitostí, které v Praze a na hranici s metropolitní oblastí registrujeme. Nyní se připravuje již třetí workshop, na němž se za účasti partnerů, mezi které patří odborníci, zástupci městských částí, ale i četná sdružení, nastaví metodika pro hodnocení jednotlivých projektů. Dokument Dopravní politika sám o sobě totiž popisuje princip řešení dopravy obecně a k realizaci konkrétních kroků povedou až návrhy členů pracovní skupiny a dalších partnerských subjektů. Dokument v plném znění najdete uložený na webu Polaď Prahu v části Odborné informace.

Sledujte s námi projekt Polaď Prahu

Související informace v ON najdete pod stejnojmenným štítkem Polaď Prahu ZDE,
všechny dopravní informace najdete v rubrice Doprava ZDE.

Související příspěvky