Rekonstrukce STL plynovodních řadu a budování nových přípojek Holšická a okolí

Společnost Pražská plynárenská Distribuce provede v termínu od 16.03. do 25.05.2018 rekonstrukci STL plynovodních řadů v ul. Holšická, Hrádkova, Sudějovická, Sulovická, k.ú. Újezd nad Lesy a nové přípojky vybuduje v Hrádkové čp. 1458, Sudějovické čp. 1428, Sulovické ev. č. 211 a 218, čp. 998 a Hrádkové čp. 1346. Omlouváme se za dočasná dopravní omezení. Odpovědnou osobou je pan Antonín Hegenbart, tel.č. 751 851 779.

Source:: http://www.praha21.cz/aktuality/6388-rekonstrukce-stl-plynovodnich-radu-a-budovani-novych-pripojek-holsicka-a-okoli

Související příspěvky