Odpověď na článek „Referendum? Řízená likvidace koupaliště.“

V uplynulých dnech jsme na facebooku města zveřejnili článek (spíše se jedná o dopis), který původně vyšel na webových stránkách Otevřených Novin ( pod názvem NÁZOR: „Reálně hrozí, že o koupaliště přijdeme navždycky“ ZDE pozn.red.) Rád bych teď na tento článek po dohodě s kolegy/ kolegyněmi ve vedení města reagoval a vyjádřil se k tvrzením, která jsou v něm obsažena.

1. Starosta ani zastupitelé nikoho o koupaliště nepřipravili svévolně. Rozhodnutí zavřít koupaliště vyplynulo z jeho naprosto nevyhovujícího technického a hygienického stavu. Koupaliště se léta předtím neřešilo, a to že jej bylo nutné uzavřít, byl mimo jiné důsledek předcházejících let.

2. V březnové anketě hlasovalo přes 300 respondentů, pro obnovení koupaliště bylo 182 respondentů, což jsou 3 % obyvatel Úval. To je, při vší úctě, trochu málo na to, aby město šlo do projektu, který bude vyžadovat vysoké investiční náklady a bude do budoucna generovat každoroční provozní ztrátu vysoko přes 500 000 Kč (odhad je kolem cca 1 mil. Kč – více na http://www.mestouvaly.cz, sekce rozvoj města, projekt rekonstrukce koupaliště). K takovému rozhodnutí je vhodné mít mandát většiny obyvatel, a proto se zastupitelé na návrh vedení města rozhodli pro vyhlášení referenda. Pokud tu vůle obnovit koupaliště je a je většinová, koupaliště bude obnoveno. Pokud ne, bude zakonzervováno, přičemž i nadále počítáme s rozvojem „nekoupací části“.

3. V článku jsem jako starosta města obviňován z toho, že jsem o havarijním stavu koupaliště věděl a přesto jsem jej nezačal rekonstruovat. Chátrání koupaliště není záležitost posledního roku a půl, ale několika předcházejících desetiletí, kdy se koupaliště neudržovalo, ale flikovalo (jinak se ty opravy, a ani opravy z přelomu tisíciletí nazvat nedají). Již předcházející vedení města si uvědomovalo, že situace koupaliště je neudržitelná a proto nechalo zpracovat studii na jeho rekonstrukci (rok 2013), která však vzhledem vysokým nákladům nebyla provedena. Demolice objektů koupaliště byla provedena především z bezpečnostních důvodů, objekty byly v havarijním stavu, a to zejména jejich elektroinstalace (riziko požáru, úrazu). To, že byly tyto objekty v minulosti provozovány a „nic se nestalo“, bylo spíše dílem náhody než systematického přístupu k údržbě. Mluvit o vzniklé škodě je v tomto kontextu zcela nesmyslné. O připravované demolici objektů na koupališti bylo zastupitelstvo informováno na zasedání v září 2015,  ostatně stačí si jako důkaz stáhnout zápis ze dne 24.9.2015.

4. Pokud se týká samotného výběrového řízení na provozování koupaliště, jeho parametry byly nastavovány ve spolupráci s odbornou firmou (VRV) a také dialogem s potenciálními zájemci o provoz. Délka pronájmu (30 let) byla kalkulována tak, aby umožňovala alespoň nějakou návratnost investice z „nekoupacích“ aktivit při očekávaných nákladech na rekonstrukci koupaliště v rozmezí 25 – 30 mil. Kč. Nebo si snad někdo myslí, že čím kratší doba pronájmu, tím výhodnější podmínky pro nájemce a lepší návratnost? Asi ano, ale jen tehdy, pokud by nájemce nenesl náklady s rekonstrukcí,  údržbou a provozem koupaliště = tyto náklady by opět neslo město. Je zcela absurdní si myslet, že město nastavilo podmínky koncesního řízení schválně tak, aby „to nevyšlo“.

5. Město disponuje určitým objemem peněz, a když se zrealizuje jeden projekt, je nutné vyškrtnout jiný, to je zřejmé. Jsou ovšem projekty, k jejichž realizaci se již město zavázalo nebo má povinnost je uskutečnit, a takové projekty jsou součástí zásobníku projektů. Zásobník projektů považuji já i mí kolegové za jednu ze zásadních věcí, kterou se podařilo v Úvalech dohodnout a schválit a která přesahuje toto volební období. Občané byli od začátku vyzýváni k aktivní účasti na jeho tvorbě (konali jsme veřejnou diskusi, v každém čísle Života Úval, počínaje dubnem, byli občané vyzýváni k připomínkování, samotné zastupitelstvo bylo o tvorbě zásobníku pravidelně informováno, informace visely a visí na webu města). To, že se finální podoba zásobníku projektů liší od původního návrhu je jen logické – zásobník byl připomínkován a bylo nutné redukovat projekty, na které nezbývaly peníze.

Ve svém článku autoři zmiňují megalomanské projekty, kvůli kterým nechce vedení města realizovat rekonstrukci koupaliště. Bohužel již nepíší, jaké jsou to projekty. Možná je to jen nedorozumění v obsahu slov. Jsou to cyklostezky, jak autoři uvádí? A pokud si pod slovem cyklostezka (= financovatelný projekt z dotací) představíme například propojovací chodník mezi ulicemi Purkyňova x Klánovická nebo propojovací stezka pro pěší a cyklisty podél II/101 do čtvrti U Horoušánek, je to srozumitelnější? Je megalomanským projektem rekonstrukce hrází úvalských rybníků, které jsou v havarijním stavu a mohou se při větších záplavách protrhnout?  Za megalomanský projekt je uváděna plánovaná výstavba nové městské knihovny. Postřehli ale autoři článku, že tento projekt je plánován na období po roce 2021, tedy po skončení platnosti stávajícího zásobníku projektů a vůbec tedy finance na případnou rekonstrukci koupaliště neovlivňuje?

Argumentovat, že máme hájit veřejný zájem tím, že zařadíme projekt rekonstrukce koupaliště mezi prioritní projekty, je zcela unfair. Je to v tuto chvíli pouze názor autorů článku, který nelze vydávat za obecný veřejný zájem. Jestli je veřejným zájem koupaliště rekonstruovat, to odpoví občané Úval v referendu.

6. Autoři článku dále vytýkají vedení města, že proti zastáncům koupaliště vede nerovný boj. Vedení města nerealizuje žádnou kampaň proti koupališti. I když by tak někteří možná rádi, nevnímáme ve vedení města referendum o koupališti jako boj. Z našeho pohledu se jedná o rozhodování o prioritách. Ale chceme, aby si občané uvědomili, že nelze mít sklenici zároveň plnou i prázdnou. Prostě je skutečnost, že peníze, které budou utraceny za rekonstrukci koupaliště, nebudou moci být utraceny za jiné projekty. Jelikož však drtivá část projektů jsou projekty, které „musíme“ udělat (dostavba vodovodu a kanalizace ve čtvrtích, kde ještě nejsou, výstavba základní školy, rekonstrukce průtahu městem, oprava havarijního stavu hrází rybníků atd.), tak peníze, které použijeme na koupaliště budeme muset „stáhnout“ z peněz určených na ulice. Tedy … je to o prioritách.

7. Představy, že se koupaliště dá zrekonstruovat za pár jednotek milionů, jsou sice představy lákavé, ale nereálné – opět by šlo flikování a touto cestou jít nechceme. Má-li úvalské koupaliště vypadat jako koupaliště 21. století, pak jeho oprava opravdu nebude stát 7 – 8 mil. Kč, ale cca kolem 20 – 25 mil. Kč. A na tom se shoduje více nezávislých nabídek. (a to i ve verzi biotop).

Další věc je, že zprovoznění úvalského koupaliště nelze oddělit od civilizovaného řešení parkování. Zde se tedy jednoznačně bavíme o pozemku uhelných skladů, které by město pro tento účel muselo koupit (cca 9 mil. Kč pořizovací cena + náklady na vybudování parkovací plochy) nebo se dohodnout s majiteli o dlouhodobém pronájmu. Zde existuje variant tedy více, ale i tak, určité náklady s tím spojené, budou vždy existovat.

8. Co se stane, pokud referendum nebude platné nebo se většina hlasujících rozhodne hlasovat proti koupališti? Určitě nebudeme bazény zavážet. V jižní části koupaliště protáhneme cyklostezku (což bychom dělali i v případě jeho rekonstrukce, abychom celý areál lépe zpřístupnili). V západní části bychom postupně i za pomoci dotací začali budovat volnočasový areál – hřiště pro volejbal, nohejbal, tenis, minigolf, letní scénu atd. – zde není podoba ještě jasná a určitá. Samotné bazény bychom zakonzervovali s tím, že po roce 2021 tak zůstane prostor po dokončení zásobníku projektů se k případné rekonstrukci koupaliště vrátit. Upozorňujeme jen na jedno: na rekonstrukci samotné „koupací“ části nelze v rozpočtovém období 2014 – 2020 čerpat od EU žádné dotace – tyto možnosti město mělo v období 2000 – 2013.

Deklarovali jsme však, že jelikož ani ve vedení města nepanuje na revitalizaci koupaliště jednotný názor, rozhodli jsme se volit cestu přímé demokracie. Nikomu nebráníme, aby dělal kampaň pro koupaliště :-).

Za nejdůležitější považujeme, aby k referendu přišlo co nejvíce občanů a aby referendum bylo platné. Ať již bude jeho výsledek jakýkoli, my se tohoto výsledku nebojíme.

za vedení města
Petr Borecký
starosta

Všechny články v ON s informacemi o koupališti v Úvalech najdete přehledně
v rubrice Téma – Úvalské koupaliště ZDE.

Související příspěvky

3 komentáře

 • Dagmar Horňáková

  Prosím o opravu – v článku je zkreslený název našeho původního článku. Nemáme v něm žádný vykřičník, i když by tam možná patřil. Je to konstatování faktů, ne výkřik.

  Na odpověď pana starosty budeme samozřejmě reagovat. Velmi oceňujeme, že přehodnotil některá svá starší stanoviska – již nehovoří o zrušení a zasypání koupaliště, uváděné náklady na „velkou“ rekonstrukci se snižují…s mnoha jinými tvrzeními z článku ale nesouhlasíme. Např. výstavbu nové knihovny jsme v článku na rozdíl od lesoparku místo lesa či nově budovaných stezek místo lesních cest mezi megalomanskými nápady nezmiňovali.

  • Z toho si nic nedelejte… me se libi, jake pekne logicke argumenty si „oni“ :-) vzdycky najdou a jak to vsechno umi pekne logicky zduvodnit. To by potom „obycejny slusny obcan“, takoveho kverulanta, ktery si dovolil se ozvat, nejradeji hned poslal do „masokostni moucky“.
   …stejne jako psychopati. Ti si umi taky na vsechno vytvorit pekna racionalizacni schemata :-D

  • Zita Kazdová

   Misto vykricniku v nazvu uz je tecka, dekuji za upozorneni, Zita Kazdova ON