Ne všechno funguje ... Víme o tom a pracujeme na nápravě. Děkujeme za pochopení.

Rákosníčkovo hřiště – podklady odeslány spol. Lidl…

Byť od poslední zveřejněné informace uteklo 10 dní, tak věřte, že jsme nezaháleli, pečlivě jsme zvažovali všechny možné alternativy a chystali jsme si podklady pro finální rozhodnutí. V minulém textu jsem přislíbila zveřejnit další informace ihned, jakmile to bude možné, takže svůj slib teď plním.Úvodem by bylo určitě vhodné začít trochu oklikou a vysvětlit, jakým způsobem jsme při výběru pozemku postupovali. Společnost Lidl nám zaslala seznam kritérií, kterým by měl námi vybraný pozemek odpovídat, dále jsme obdrželi plánek hřiště, z čehož bylo patrné, že Rákosníčkovo hřiště je v podstatě „prefabrikátem“, takže se tento „projekt“ nedá příliš ohnout podle našich přání. Hřiště investor staví ve 2 rozměrech, a to 14x17m a 23x10m.
Určitě je na tomto místě nutné poznamenat, že časový harmonogram, který jsme dostali, nám neumožnil udělat „veřejné projednání“, které by se v tomto případě nabízelo. Ti občané, kteří chtěli cokoliv k tomuto projektu sdělit, tak učinili pomocí „facebookové komunity“ nebo mne oslovili přímo a přes email.
Postup jsme zvolili tedy následující, Újezd jsme si rozčlenili na cca 5 částí a v každé této části jsme se snažili najít 1 vhodný pozemek a zároveň zvážit, ve které části Újezda bude sloužit největšímu počtu rodin s dětmi, jaké je věkové složení obyvatel a jaká je současná vybavenost dané oblasti.
První lokalitou byla část Blatova za rybníkem (směrem k trati), v této části jsme zvažovali pozemek nedaleko ČOV, na úplném okraji. Tento pozemek by pravděpodobně splnil požadované parametry. Nicméně tato část Blatova má v docházkové vzdálenosti les, kde je vyžití pro děti veliké, dále u rybníka jsou umístěny 3 hrací prvky (zde poznamenám, že budeme uvažovat o budoucím rozšíření tohoto hřiště), na okraji lesa je „nové“ lesní hřiště, v lese je „opičí dráha“. Blatovu na této straně chybí hřiště pro děti 10- leté a starší, děti nám tu začínají dorůstat ve větším počtu do školního věku. Navíc se v oblasti Blatova musí v příštích letech dále řešit plocha za „fotbalovým hřištěm“, kde by mohla vzniknout větší oddychová plocha pro občany Blatova. Proto se tento pozemek pro nás nestal prioritou.
Přes hlavní silnici se z Blatova u lesa dostáváme do druhé lokality, kterou je „nový Blatov“. Míním tím část Újezda od příjezdu z Běchovic na stranu za Penny marketem. V této oblasti jsme si vytipovali pozemek u Dubinského rybníka. Pozemek je v územním plánu veden jako lesní pozemek a dětské hřiště územní plán tedy bez problémů připouští. V následujícím dotačním cyklu je plánována revitalizace tohoto rybníka, tak se toto místo přímo nabízelo. Nicméně jsme ho nemohli nakonec společnosti Lidl nabídnout, protože by bylo nutné pokácet 3 vzrostlé stromy. Navíc je pozemek hodně zastíněn a nebyl by zde ani jednoduchý přístup techniky, který Lidl požaduje. Dalším problémem u tohoto pozemku je, že po pokácení části stromů v minulosti je na pozemku mnoho pařezů a MČ by musela vynaložit další prostředky na předprojektovou přípravu pozemku. Mne osobně velmi mrzí, že je momentálně v této části Blatova „zakonzervován“ pozemek v Druhanické, protože ten by byl pro Rákosníčkovo hřiště více než vhodný. Musím říct, že mám osobní pocit, že obyvatelé této oblasti Újezda jsou na tom, co se týče dětských hřišť, asi nejhůře. Budu velmi doufat, že se podaří řešit situaci v lokalitě „Druhanická“ dříve, než budeme mít z našich dětí náctileté a že se i v této lokalitě hřiště dočkají, byť třeba bude koncipováno pro děti věkové kategorie 10- ti leté a starší.
Když se na mapě posuneme o kousek dál, dostaneme se do třetí lokality, tedy části Újezda „za úřadem“. Zde jsme zvažovali 2 pozemky, bohužel ani jeden nevyhovuje kritériím tak, aby bylo možné na něm hřiště postavit podle zadání. Prvním je tzv. psí plácek, zde jsou dětské prvky pod vzrostlými stromy, kam nelze „prefabrikát“ hřiště umístit, se stromy není v ploše hřiště počítáno. Vedle je plocha na fotbálek a druhá pro další míčové hry. Tato plocha sice není v ideálním stavu, ale využít ji pro hřiště dětí předškolního věku by podle mého názoru byla chyba. Děti odrůstají a budou potřebovat hřiště koncipovaná právě pro školní věk. Dalším pozemkem byl pozemek na konci této oblasti směrem na Úvaly, pozemek u „tenistů“. Tento pozemek jsme zavrhli z těchto důvodů, v blízkosti se nachází několik lesních hřišť, pozemek je zarostlý a opět by se musel pokácet porost, který je možné odstraňovat pouze v době vegetačního klidu, tj. od 1.10. do 31.3. příslušného roku a to je již bohužel mimo časové možnosti projektu. V souvislosti s nutností odstranění dřevin by také bylo nutno vynaložit další vícenáklady.
Nyní se dostáváme do posledních dvou lokalit, ve kterých jsme pozemek pro umístění hřiště Lidlu navrhli, tj. na sídliště Rohožník a k prodejně Lidl. Naší prioritou je pozemek na Rohožníku, který je ve vlastnictví hlavního města Prahy a ve svěřené správě městské části Praha 21. Pozemek je na okraji sídliště v blízkosti hřiště „pro cvrnkání kuliček“. Umístění Rákosníčkova hřiště zde by bylo prvním krokem k postupnému vytvoření celé oddychové plochy pro obyvatele sídliště. Navíc jde o pozemek, který je umístěn na okraji sídliště, takže by nesloužil pouze pro obyvatele sídliště, ale také pro obyvatele přilehlé zástavby rodinných domů. Na pozemku navíc není nutno kácet žádné stromy, k pozemku by byl bezproblémově zajištěn také přístup techniky. Pozemek je od Lidlu vzdálen vzdušnou čarou cca 1300m.
Pokud by investorovi pozemek na Rohožníku nevyhovoval, potom jsme navrhli jako náhradní variantu pozemek přímo u Lidlu, kde je sice nevýhodou větší provoz a sousední parkoviště, ale vzhledem k tomu, že součástí hřiště bude oplocení a pozemek není v úplné bezprostřední blízkosti „hlavního parkoviště“, tak by to do území zapadlo dobře. Tento pozemek je ovšem ve vlastnictví společnosti Lidl, nikoliv městské části.

My jsme první část našeho úkolu splnili a nyní společnost Lidl bude tvořit harmonogram osobních setkání ve městech, kterým se podařilo hřiště vyhrát. Harmonogram bude znám snad do 14 dnů. Jakmile budeme mít nějaké novinky, tak je zase zveřejním. Nyní je na tahu investor…
Celá tato akce vznikla spontánně a je dílem nadšení lidí, takže já pevně věřím, že se vše podaří dotáhnout ke spokojenosti občanů Újezda nad Lesy.

Ing. Šárka Zátková, za MČ Praha 21

Source:: http://www.praha21.cz/stranky/173-aktualita/4662-rakosnickovo-hriste-podklady-odeslany-spol-lidl.html

Související příspěvky