Rákosníčkovo hřiště bude na okraji Rohožníku

Po krátké odmlce jsme tu s dalšími informacemi pro vás.V pátek 10.4.2015 proběhla schůzka se zástupci společnosti Lidl, za naši městskou část se zúčastnil p. Růžička, starosta MČ Praha 21, já jako koordinátorka projektu na naší straně a Ing. Roušal, vedoucí OMI MČ Praha 21. Tato schůzka proběhla ve velmi příjemném a přátelském duchu, koordinátorka spol. Lidl pí. Těžká nám představila projekt „Rákosníčkovo hřiště“ formou připravené prezentace a měli jsme možnost klást jí otázky, které nás s tímto projektem napadaly. Společnost Lidl přijala námi navržený pozemek na okraji sídliště Rohožník a zároveň tím akceptovala větší vzdálenost pozemku od prodejny, než bylo požadovaných 500 metrů.Pokud vše bude probíhat podle plánu, bude Rákosníčkovo hřiště v Újezdě otevřeno v polovině června, kdy společnost Lidl připraví velký celodenní zábavný program pro děti s vystoupením Michala Nesvadby z Kouzelné školky. Hřiště bude v den otevření slavnostně předáno do majetku Městské části. Hodnota hřiště je cca 1,6 milionu Kč a hrací prvky na tomto hřišti budou dodány firmou HAGS Praha, tato firma se pyšní vysokou kvalitou a dlouhou životností prvků.Újezdské děti tedy budou mít možnost využít nové hřiště v plné míře již letos.Další informace a přesný termín otevření hřiště zveřejníme, jakmile budu mít jistotu, že se již nic měnit nebude.Na závěr opět musím poděkovat, tentokrát úředníkům MČ Praha 21 za pomoc, ochotu a výbornou spolupráci.Za MČ Praha 21, Ing. Šárka Zátková

Source:: http://www.praha21.cz/stranky/173-aktualita/4691-rakosnickovo-hriste-bude-na-okraji-rohozniku.html

Související příspěvky