Jednou větou z Úval v pondělí 13.4.2015

Úvaly k datu 13.4.2015: nově budovaný podchod pod železnicí a jiné projektantské otazníky a jak se s nimi potýkají v Úvalech shrnuje článek „Železnice v Úvalech za 1,5 mld. Kč“  v uvaly.cz  ZDE; pro získání objektivních informací o svém fungování prošla Mateřská škola Úvaly Kollárova nezávislým hodnocením, tzv. evaluací, protokol je na webu obce ZDE; vyšel dubnový Život Úval ke stažení ZDE a z jeho obsahu vybíráme: Slovo starosty Boreckého, podpora úvalským obchodníkům a informace ze zasedání Zastupitelstva ve dnech19. a 27.2. na str 1 – 3, informace o Jarním úklidu města s harmonogramem svozu kontejnerů na str. 4 – 5, pokračování přehledu činnosti úřadu – tentokrát Ekonomický odbor na str. 5 – 7, zprávu o pokračující modernizaci železničního koridoru zpracovanou Stavebním úřadem Úvaly na str. 7 – 8, Soutěž Street Art Úvaly str. 8 – 9, Velikonoce z pohledu tradice a z pohledu víry na str. 9 – 10,  polemiku k otázce zřízení Městské policie v Úvalech na str. 11, ohlédnutí za kulturními pořady a nové pozvánky na str. 11 – 15,  informace o činnosti Městského domu dětí a mládeže, o školních a sportovních akcích str. 16 – 21 a milou společenskou kroniku na str. 22; jarní koncert Otvírání studánek můžeme  navštívit  v sobotu 18.4. a s čarodějnicemi se setkat hned dvakrát – při čarodějnickém běhu 25.4. a zábavě 30.4. – pozvánky najdete v Kalendáři akcí ZDE.

náhledové foto: https://zeleznicar.cd.cz

Související příspěvky