Průvodce pro radnice a úřady: jak podpřit meziodborové aktivity pro rozvoj obce, města, městské části

Průvodce The Smart Guide to Creative Spill-overs, určený pro představitele měst a zaměstnance městské správy, si klade za cíl stručně osvětlit koncept tzv. kreativního spill-overu neboli kreativního přesahu a ukázat, jak mohou města z tohoto fenoménu těžit. Zdůrazňuje roli měst v podněcování mezioborových aktivit a na několika stručných příkladech ukazuje, jak kreativní přesahy fungují v praxi. Originál ke stažení http: www.keanet.eu/wp-content/uploads/SMARTGUIDE-FINAL-PDF.pdf

Zároveň zde každý zájemce nalezne způsoby, jak může přesahy sám v rámci městského úřadu podpořit.

Praktické kroky pro města, která chtějí podpořit kulturní přesahy:

Zmapujte vaše lokální kulturní a kreativní zdroje

Informujte ostatní sektory

Oslovte mediátory

Podporujte náhodná setkání

Jmenujte městského kreativního ředitele

Požádejte o financování z EU v rámci inovačních programů.

Veřejné zakázky, urbanistické plánování, pobídky, školení a podobně přehodnoťte tak, aby se integrovaly cíle přesahů

Účastněte se iniciativ financovaných EU v rámci různých programů

Podrobně (česky) v článku ZDE, zdroj: Kreativní Česko
Náhledový obrázek: ilustrační

Související příspěvky