Přivítání adventu

V neděli 27.11.2016 jsme i u nás v Újezdě nad Lesy přivítali advent, čas příchodu vánoc. Čas příprav, koled, světel a hlavně čas plný očekávání a tajemství. I my jsme chtěli zahájit toto období slavnostně a důstojně, ale především společně a mile. Proto se v neděli na farní louce sešli farníci z římskokatolické farnosti Újezdu nad Lesy a Koloděj, děti z Masarykovy základní školy s rodiči i sourozenci, aby společně přivítali advent. Farní sbor krásně zazpíval adventní písně a poté se všichni zúčastnění vydali ulicí Čentickou za zvuku zvonečků a rolniček do parku před budovu MZŠ Staroklánovická, kde pokračoval adventní program. V parku už se scházeli další návštěvníci, na které čekalo svařené víno i horké jablíčko, dobroty a pochutiny od maminek z 3.E. Masarykovy ZŠ, krásné keramické výrobky dětí a kalendáře naší školy. A také podium s velkým stanem, ve kterém byly připraveny děti ze sboru Sovička s paní učitelkou Janoušovou. Letošní oslavy byly výjimečné tím, že měly i charitativní záměr. Podpořit děti i dospělé s nelehkým životním osudem – čelit světu bez možnosti jej vidět. A proto děti ze sboru Sovička zpívaly pro Světlušku – dlouhodobý projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu, který se snaží nevidomým a slabozrakým jejich úděl ulehčit. Všechny přítomné přivítala paní starostka Karla Jakob Čechová, která pak předala slovo paní Vaňkové. Ta pohovořila o projektu Světluška. A pak přišel kouzelný okamžik. Všechny děti zvonily a cinkaly a napjatě čekaly, jestli nám andělé rozsvítí vánoční strom…. andělů se slétlo dost, protože strom se krásně rozzářil! Děti ze Sovičky zpívaly krásně „andělsky“ a všichni kolem se příjemně bavili. S horkým nápojem v ruce i bez.Pro Světlušku jsme v Újezdě vybrali 10 000,- Kč! To je dobrá zpráva pro všechny. Je potřeba si vzájemně pomáhat a podporovat všechny, kterým osud nebyl nakloněn a žijí ve stínu ať již zdravotního či sociálního hendikepu. A s touto dobrou zprávou a pocitem, že svět je přece jen moc hezké místo, jsme se v neděli rozešli.

Source:: http://www.praha21.cz/aktuality/5835-privitani-adventu

Související příspěvky