Přísnější ochrana zemědělské půdy?

Od 1.4.2015 nabyla účinnosti změna zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu.  Jedná se o zákon č. 41/2015 Sb. S novým zákonem se zpřísňují pravidla pro odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF).  Změna zákona se mj. týká i budoucích stavebníků, kteří své žádosti o vydání souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu pro nezemědělské účely budou nově předkládat Orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, kterým  je
a) obecní úřad obce s rozšířenou působností,
b) krajský úřad,
c) správa národního parku,
d) Česká inspekce životního prostředí
e) Ministerstvo životního prostředí.
Ve vojenském újezdě vykonává funkci orgánu ochrany zemědělského půdního fondu újezdní úřad.

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu současně v rámci zpřísnění pravidel k odnětí půdy stanoví také povinnost za odňatou zemědělskou půdu zaplatit odvod ve výši stanovené podle přílohy k zákonu. Změnu zákona naleznete ve Sbírce předpisů ČR ZDE .

Praktická informace pro žadatele z Újezda a okolí v článku přejatém z webu obce Informace z MHMP.

Záměr novely a historie jejího vytváření

Záměr novely: „zvýšení a lepší zabezpečení ochrany zemědělského půdního fondu, jejíž aktuální úroveň považoval zákonodárce v kontextu dnešní doby již za nedostatečnou. Ochrana má být posílena jak v rovině kvalitativní, čímž je myšlena ochrana před poškozováním půdní úrodnosti a dalších funkcí půdy degradačními procesy, zejména erozí a kontaminací, tak plošné. Tady jde o prevenci nadměrné a nenávratné ztráty půdy záborem.“ více na http://www.pravniprostor.cz ZDE

Jen napůl podařeným pokusem chránit zemědělskou půdu se stala nedávno schválená novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF). Zavádí sice přísnější pravidla pro zemědělské postupy a podporuje protierozní opatření, zároveň však přináší zbytečné výjimky z placení poplatků za likvidaci zemědělské půdy výstavbou a tím podporuje její další úbytek. Navíc jen díky tlaku odborníků, nevládních organizací a veřejnosti odmítli poslanci senátní verzi zákona, která by ochranu zemědělské půdy fatálně oslabila. více na http://www.hnutiduha.cz/ ZDE

K ( naštěstí odmítnuté) senátní novele zákona se začátkem roku 2015 ostře vymezil i Zemědělský svaz ČR, čtěte ZDE

Hlasování v Poslanecká sněmovna o vládní novele zákona o ochraně zemědělského půdního fondu proběhlo dne 11.2.2015. Poslenaci dali ( naštěstí)  přednost sněmovní verzi před špatnou senátní, která ochranu půdy fatálně narušovala. Pro (špatnou) senátní verzi hlasovalo 47 poslanců, což znamená všichni přítomní z klubu ODS, většina lidovců a polovina sociálních demokratů.
Více informací, včetně hlasování jednotlivých poslanců najdete v únorovém článku ZDE

Související příspěvky