Ne všechno funguje ... Víme o tom a pracujeme na nápravě. Děkujeme za pochopení.

Pozvání na seminář Strategické řízení v obcích

Vážené dámy, vážení pánové

chcete se dozvědět

… JAK POSTUPOVAT PŘI TVORBĚ STRATEGICKÉHO PLÁNU?

… JAKÉ JSOU MOŽNOSTI ODBORNÉ SPOLUPRÁCE V RÁMCI STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ A ŘÍZENÍ?

… JAKÉ KONKRÉTNÍ OSVĚDČENÉ POSTUPY LZE VE VAŠEM MĚSTĚ/OBCI/MĚSTSKÉ ČÁSTI VYUŽÍT?

Dovolte, abych vás srdečně pozval na připravovaný seminář k tématu:

                               STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

                 – METODY KVALITY, ZKUŠENOSTI, SPOLUPRÁCE –  

Tematická Sekce představí problematiku strategického plánování a řízení z pohledu národních
institucí i konkrétní zkušenosti a ukázky z praxe jednotlivých obcí. Budou prezentovány osvědčené
postupy ke kvalitě veřejné správy, např. procesní řízení v praxi úřadu, systém posuzování projektů
města a příprava rozpočtu či tvorba územního plánu se zapojením veřejnosti. Sekce bude zakončena
společnou diskusí nad prezentovanými přístupy.

Kdy: 21. května 2015 od 10.00 do 14.00 hod.

Kde: PRAHA – Budova Českého svazu vědeckotechnických společností (Novotného lávka 5, Praha 1)

Registrace: www.ZdravaMesta.cz/strateg-sekce2015/registrace (nejpozději do 14.5.2015)
Podrobný program a pozvánka: NSZM_Sekce_strateg-rizeni_2015

Akce je bez účastnického poplatku a je určena zejména zástupcům územních samospráv (politikům,
pracovníkům úřadů apod.) a všem dalším  z řad odborné i laické veřejnosti se zájmem o téma.

Těšíme se na vaši účast a náměty do diskuse.

Uvítáme, pokud předáte informaci o akci i dalším možným zájemcům o téma.

S pozdravem

Petr Švec
ředitel NSZM ČR

image011

Související příspěvky