Ne všechno funguje ... Víme o tom a pracujeme na nápravě. Děkujeme za pochopení.

Připomínkujte návrh změn Pravidel pro vydávání ÚZ!

Připomínky do pondělí 25.5.2015!

Z veřejné diskuse k současnosti a budoucnosti Újezdského zpravodaje,  kterou inicioval, zorganizoval a dne 12.5.2015 též moderoval újezdský zastupitel Dr. Jeníček ( Svobodní) byly zaznamenány podněty pro úpravu stávajících Pravidel pro vydávání Újezdského zpravodaje ( dále „Pravidla“).

První informaci zpracoval Dr. Jeníček v článku Závěry kulatého stolu o vydávání Újezdského zpravodaje

Podněty z veřejné diskuse již Dr. Jeníček zapracoval do „Pravidel“ jako návrh na úpravu některých jejich bodů a
do pondělí 25.5.2015 máme  možnost zapojit se do připomínkování „Pravidel“ –  tak ji využijme!
Ve svých připomínkách prosím respektujte zápis z veřejného projednání dne 12.5.2015 jako rámec navržených změn.

Se svými připomínkami se prosím obracejte na:

MUDr. Jaroslav Jeníček, CSc.
Zastupitel Praha 21
Tel.: 603281390
jajegyn@seznam.cz

 

Dokument k připomínkování ( navrhované změny zaneseny zeleně):

 

Podklad pro rámec připomínkování:
zaznam verejne diskuse_zmena Pravidel UZ_2015-05-12

Související příspěvky