Připomínkování studie EIA k přeložce I/12 Běchovice – Úvaly – nové zpracování

Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo na adrese: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP473 dne 12.5.2017 dokumentaci vlivu záměrů na životní prostředí k přeložce I/12 Běchovice – Úvaly.
Dotčená veřejnost má možnost se připomínkování zúčastnit a připomínky je možné podávat do 12.06.2017 na Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, Vršovická 1442/65, Praha 10, 100 10
Identifikátor datové schránky: 9gsaax4
Podatelna Ministerstva životního prostředí – e-mail pro elektronická podání: posta@mzp.cz
Web: www.mzp.cz E-mail: info@mzp.cz
Připomínky můžete poslat poštou, datovou zprávou, na podatelnu s elektronickým podpisem nebo osobně.Informace získáte k dané věci získáte na úřední desce MČ Praha 21, ÚMČ : http://praha21.cz/informace/uredni-deska

Celá dokumentace v papírové podobě je uložena k nahlédnutí v kanceláři č. 7 v 1. patře Úřadu městské části Praha 21, odbor životního prostředí a dopravy. Do dokumentace lze nahlédnout v úředních hodinách: Pondělí, středa: 8:00 – 12:00 hod. a 13:00 – 17:30 hod., pátek 8:00 – 12:00 hod.

Source:: http://www.praha21.cz/aktuality/6045-pripominkovani-studie-eia-k-prelozce-i-12-bechovice-uvaly-nove-zpracovani

Související příspěvky