Přeložka I/12 Běchovice – Úvaly – souhlasné závazné stanovisko EIA

MŽP ČR vydalo dne 28.02.2018 pod čj. MZP/2018/710/38 souhlasné závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí pro stavbu I/12 Běchovice – Úvaly. Informace naleznete na úřední desce MČ Praha 21, ÚMČ a na stránkám MŽP: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP473

Source:: http://www.praha21.cz/aktuality/6378-prelozka-i-12-bechovice-uvaly-souhlasne-zavazne-stanovisko-eia

Související příspěvky