Přehled dotačních programů v druhé půlce roku 2015

Milí kolegové z neziskovek a dobrovolníci,
přinášíme vám přehled dotací z nejrůznějších oblastí zájmových i místních.
Pohlídejte si termín podání žádosti v srpnu, září, listopadu a prosinci:

31.8.2015 – Příspěvky z Nadace zdraví pro Moravu
Vyhlašovatel Nadace zdraví pro Moravu

http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1–&x=2426890

 

30.9.2015 – Program podpory obcí ležících v regionech národních parků
Vyhlašovatel Ministerstvo životního prostředí ČR

http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1–&x=2426898

 

30.11.2015 – Dotace na dofinancování evropských vzdělávacích projektů
Vyhlašovatel Krajský úřad kraje Vysočina

http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1–&x=2426907

 

31.12.2015 – Program podpory sociálních služeb
Vyhlašovatel Krajský úřad Pardubického kraje

http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1–&x=2426909

Související příspěvky