Předvolební sliby o zdravotním středisku v Újezdě nad Lesy po roce vlády ANO/ODS skončily debaklem a (pořád) provizorní hasičárnou

„V březnu požádala naše MČ ve vší tichosti, bez informování kohokoliv, magistrát o dotaci na akci Rekonstrukce Netušilská 1570 (bývalý Ideal Lux). Dotace měla být použita na „rekonstrukci budovy bývalé továrny na kancelářskou budovu, nové sídlo ÚMČ Praha 21, zázemí údržby, středisko hygieny, včetně parkování a přesunu trafostanice“.

Žádost naštěstí nebyla Radou HMP odsouhlasena.

Zarážející je naprostá absence informací, neřku-li diskuze, o tak zásadní věci, jakou by byl přesun úřadu do poklidné, odlehlé části Újezda. Nyní rada MČ žádá o změnu dotace, která byla původně poskytnuta na nákup budovy Ideal Luxu za účelem vybudování Polikliniky Praha 21, na akci „Nákup nemovitosti na adrese Netušilská 1570“. V usnesení Rady MČ Praha 21 ze dne 4. 6. 2019 chybí, jak je zdejším zvykem, jakákoliv informace jak o záměru využití budovy Ideal Luxu, tak i o podobě záměru na rekonstrukci střediska na Rohožníku.

Uplynul již rok od voleb a nejsou ani přibližné odpovědi na zásadní otázky:

Jaká je představa vedení MČ o zabezpečení zdravotní péče v krátkodobém i dlouhodobém horizontu?
Jak bude probíhat rekonstrukce na Rohožníku?
Je budova Ideal Luxu vůbec schopna nějaké přestavby?
Co tam koalice ODS/ANO plánuje?

Naše představa byla součástí našeho programu. Lokalita by měla sloužit především seniorům a rodinám s dětmi, tj. pobytové a odlehčovací zařízení, centrum pečovatelské péče, komunitní centrum, některé specializované ordinace, rehabilitace. Ale hlavně a především je povinností radnice o svých záměrech informovat a umožnit veřejnosti se vyjádřit. “

Marie Kučerová

Zastupitelka MČ P21 za STAN (Piráti a STAN pro Újezd)

Zdroj: https://www.ujezdzije.cz/aktuality/
Náhledový obrázek: ilustrační

 

Informace
Zdravotní středisko Újezd nad Lesy
souhrnně v ON.

Související příspěvky