Představení značky Město s dobrou adresou

Dnes, ve čtvrtek 21.7. 2016 od 11:30 bude v Praze na tiskové konferenci oficiálně představena značka „Města s dobrou adresou“ (kulturní centrum Containall, Cihelná 4, Praha – Malá Strana).

Na tiskové konferenci bude představen seznam měst, které uvažují o připojení se ke značce Město s dobrou adresou. Města ji mohou získat tak, když z webové aplikace (šablony pro města) www.mesto.dobramesta.cz si vytvoří svou stránku, např. www.zlin.dobramesta.cz, www.otrokovice.dobramesta.cz, atd.  Jako první již funguje stránka www.olomouc.dobramesta.cz. Každému městu je přitom nabídnuta pomoc s její aplikací na místní úroveň. Vzhledem k tomu, že je potřeba zaregistrovat doménu a provést určité grafické úpravy stránky, tak cena za pořízení stránky je 5000,- Kč bez DPH.

Nejde ale jen o web. Ten má smysl být vytvořen jen tehdy, pokud jej někdo bude z města dále spravovat, dávat zde aktuální informace a mít za sebou politika (či radu, nebo zastupitelstvo), který ho tímto úkolem také pověří. Má se jednat o nástroj, který má pomoci komunikovat téma udržitelné mobility s veřejností.

Ale i web je jen prvním nástrojem. V současné chvíli chystá organizace žádost na SFŽP s nabídkou dalších opatření:

  • spolupráce na vytvoření stránek  „šitých“ na míru – www.mesto.dobramesta.cz, aneb aplikace získaných poznatků do webového portálu
  • místní šetření a diskuse nad stávající situací ve městě,
  • akreditované školení „integrované dopravní plánování“ pro koordinátora mobility, případně pro úředníky ostatních odborů
  • akreditované školení „cyklistické a pěší dopravy“ pro koordinátora mobility, případně pro úředníky ostatních odborů
  • beseda s veřejností (případně nad výstavou Město s dobrou adresou)
  • vytvořit „komunikační“ strategií šitou na míru pro město
  • práce se školami – aplikace projektů do praxe:

Informaci o zájmu dalších měst připojit se ke  značce Město s dobrou adresou posílejte na jaroslav.martinek@cdv.cz


zdroj:NSZM, Město s dobrou adresou

 

Související příspěvky