Dobré zprávy z okolí – díl 44: trasy a dotace bez bariér, modernizace pražské ČOVky, spolupráce v Horních Počernicích

Hl. město Praha: Mapa přístupnosti pro zdravotně handicapované
Hlavní město má (konečně) Digitální mapu přístupnosti budov a veřejných prostor pro osoby s omezenou schopností pohybu. Mapu vytvořil IPR ve spolupráci s Komisí pro Prahu bezbariérovou a otevřenou a Pražskou organizací vozíčkářů. V první fázi se jedná o oblast Pražské památkové rezervace, kde bylo zmapováno zatím 150 budov a veřejných prostor (úřady, památky, parky atd.). Nabídku k zapojení využily i mnohé městské části, které mohou už druhým rokem od Magistrátu hl. m. Prahy čerpat dotace na mapování (až 50 tis. Kč ročně), a mapují objekty na svém území. Celkem tak v současné době mapa obsahuje 297 objektů. Projekt bude pokračovat mapováním zastávek, dalších prostor a budov, přechodů a doporučených tras, oslovení soukromých společností jako jsou banky, lékárny apod. V plánu je i vytvoření doporučených historických tras či anglické mutace stránek.
Mapa je veřejnosti přístupná na adrese www.mapapristupnosti.cz a je optimalizovaná i pro tablety a mobilní telefony.
zdroj: Praha.eu


ČR: nový dotační program pro bezbariérové trasy

Řídící výbor Národního rozvojového programu mobility pro všechny vyhlašuje II. kolo výzvy k předkládání záměrů bezbariérových tras ve městech a obcích pro rok 2017 s termínem předložení záměrů do 7. října 2016 (rozhoduje razítko podací pošty nebo osobní doručení do podatelny Úřadu vlády ČR).
Podrobnosti naleznete na stránkách Národního rozvojového programu mobility, především v Podkladech pro zpracování záměru bezbariérové trasy, jejichž součástí je i manuál pro předkladatele.
Informace k programu podávají:
Mgr. Petra Nováková tel.: 224 002 316, e-mail: novakova.petra@vlada.cz
JUDr. Pavel Ptáčník tel.: 224 002 241, e-mail: ptacnik.pavel@vlada.cz
zdroj: Vláda ČR

 

Horní Počernice: spolupráce MČ a Rodinného centra
Jak umožnit rodinám s dětmi zúčastnit se akcí, které připravuje radnice a kde se rozhoduje o budoucím rozvoji místa, kde tyto rodiny žijí? Zdravé MČ se to podařilo vyřešit ve spolupráci s rodinným centrem, které po dobu trvání akce zajišťuje hlídání dětí s bohatým doprovodným programem… Více o dobré praxi z Horních Počernice ZDE.

 

Hl. město Praha: Modernizace Ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV)
Před několika dny bylo dokončeno Infocentrum pro stavbu Nové vodní linky Ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV). Bude sloužit zájemcům o stavbu z řad škol i veřejnosti v předem domluvených termínech. Rezervace návštěv bude možná od poloviny září 2016, dle dohody bude zajištěn příslušný výklad. Více informací ke stavbě a od září i kontakt na infocentrum naleznete na www.novacistirna.czStavba nové vodní linky je v současnosti největší investicí hlavního města a současně technologicky velmi zajímavou záležitostí. Proto jsem přesvědčena, že zájem o návštěvu infocentra bude velký. Půjde o zajímavou příležitost zejména pro žáky a studenty, ale samozřejmě i širokou veřejnost,“ uvedla radní Hlavního města Prahy oblast infrastruktury, technické vybavenosti a životního prostředí Jana Plamínková ( Trojkoalice/STAN)
zdroj: PVS, http://www.novacistirna.cz

náhledový obrázek: www.kontobariery.cz

 

Související příspěvky