Ne všechno funguje ... Víme o tom a pracujeme na nápravě. Děkujeme za pochopení.

Předpoklad o neomezeném množství zdrojů a nekonečných možnostech obnovy přírody je falešný

„Papež František apeloval na zástupce velkých energetických a ropných společností, aby věnovali víc úsilí přechodu na čistší zdroje energie. Učinil tak na víkendové konferenci ve Vatikánu, kterou organizovala Papežská akademie věd ve spolupráci s univerzitou Notre Dame. Hlavním tématem konference byla energetická transformace a péče o společný domov.

Svatý otec varoval, že globální změna klimatu představuje pro lidstvo výzvu „epochálních rozměrů“ a že je třeba jí čelit snižováním spotřeby fosilních paliv.

Civilizace potřebuje energii, ale spotřeba energie nesmí civilizaci zničit,“ řekl papež šéfům firem jako je ExxonMobil, BP, Royal Dutch Shell, Equinor či Pemex. „Náš zájem zajistit energii všem nesmí vést k nezamýšleným důsledkům v podobě extrémních klimatických změn kvůli katastrofickému zvyšování globálních teplot, drsnějšího životního prostředí a vyšší míry chudoby,“ dodal.

Existuje falešný předpoklad, že je k dispozici neomezené množství energie a zdrojů a že jejich obnova je otázkou krátkého času a že negativní důsledky manipulace s přirozeným řádem věcí příroda dokáže snadno absorbovat.

Znepokojující je rovněž hledání dalších rezerv fosilních paliv, ačkoli Pařížská dohoda jasně vybízí k omezování jejich těžby. Proto je zapotřebí, aby společně diskutovali průmyslníci, investoři, badatelé i uživatelé o přechodu k alternativním zdrojům a jejich dalšímu hledání.

Papež František uzavřel své vystoupení citátem z encykliky Laudato si´: „Nesmíme promarnit čas: Země nám byla dána Stvořitelem jako náš domov-zahrada; ať ji ve stejném stavu zachováme i pro budoucí generace.

Papež František o nutnosti ochrany životního prostředí hovoří velmi často, před třemi lety na toto téma vydal svoji druhou encykliku Laudato si´. V ní kritizoval konzumismus a nezodpovědný rozvoj a vyzval k „rychlé a jednotné globální akci“ a k boji proti zhoršování životního prostředí.“

Zdroj: Církev.cz 11.6.2018 ZDE.

Encyklika papeže Františka Laudato Si´„O péči o společný domov“ z roku 2015 na wikipedii ZDE.

 

Náhledový obrázek: ilustrační

Související příspěvky