Pražská deklarace: evropský strategický dokument udržitelného rozvoje měst

Strategický dokument Pražská deklarace je hlavním výstupem regionální konference OSN Evropský Habitat, která se konala v Praze ve dnech 16. – 18. 3. 2016. Zúčastnilo se jí téměř 4 000 zájemců o budoucnost měst a kvality života ve městech. Deklarace mimo jiné zdůrazňuje nepřipravenost měst a bydlení na demografické změny a růst počtu a podílu seniorů ve městech.

„My, delegace národních vlád členských států regionu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN), dále jen „region“, jakož i příslušní aktéři, včetně místní a regionální správy, mezivládních organizací, agentur OSN, odborníků a akademické sféry, soukromého sektoru, občanské společnosti, mužů, žen, dětí, mládeže, a ostatní účastníci Habitat III regionální konference „Evropský Habitat“, která se konala v Praze ve dnech 16.-18. března 2016.

Konstatujeme, že je důležité podporovat:

  1. Inovativní a produktivní města.
  2. Zelená, kompaktní, efektivně využívající zdroje a odolná města.
  3. Inkluzivní a bezpečná města
  4. Dobrá správa měst.Problémy bychom měli řešit prostřednictvím integrovaného přístupu k udržitelnému rozvoji měst, který obsahuje účinná opatření k řešení hospodářských, ekologických, klimatických, demografických, sociálních a kulturních problémů, s nimiž se městské oblasti potýkají. Města by měla být „orientovaná na lidi“ a zlepšovat podmínky pro pohodu, vývoj a realizaci lidských práv všech obyvatel měst.“

Z Pražské deklarace
„Evropský Habitat“
Praha, 16. – 18. března 2016

plné znění níže:

Související příspěvky