Pozvánka na jednání Zastupitelstva MČ Praha 21, dne 19. 12. 2016

Vážení občané,
starostka MČ Praha 21 svolává na den 19. 12. 2016 od 16:00 hod jednání Zastupitelstva MČ Praha 21, které se bude konat v Divadelním sále Masarykovy ZŠ /budova 1. stupně základní školy, boční vchod/.
Všichni jste srdečně zváni.

Program

Čas: 16:00 hod – 22:00 hod. V případě, že jednání ZMČ překročí 22:00 hodinu, bude jednání přerušeno a bude pokračovat následující den od 15:00 hod.
19:00-19:45 Interpelace občanů
19:45-20:30 Interpelace členů zastupitelstva

1. Zahájení jednání, stanovení ověřovatelů
2. Volba mandátového výboru
3. Volba návrhového výboru
4. Schválení programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21
5. Kontrola plnění usnesení
6. Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. – 3. čtvrtletí 2016
7. Návrh rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2017 – po upřesnění finančních vztahů k MČ Praha 21 z rozpočtu MHMP na rok 2017
8. Návrh rozpočtového výhledu MČ Praha 21 do roku 2022 – po upřesnění finančních vztahů k MČ Praha 21 z rozpočtu MHMP na rok 2017
9. Rozpočtová opatření č. 76, 79-83, 87-89, 94, 98, 100-102, 111-114, 116
10. Zápis č. 13 z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 21 ze dne 19. 10. 2016, Zápis č. 14 z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 21 ze dne 9. 11. 2016
11. Veřejné fórum 2016
12. Petice občanů proti prodeji pozemků č. 932/1, č. 932/2, 932/4 firmě Ideal Lux
13. Aktualizace Zřizovacích listin příspěvkových organizací MČ Praha 21
14. Odprodej pozemku č. parc. 577/144 v k.ú. Újezd nad Lesy
15. Odejmutí majetku ze správy MČ Praha 21 – přisvícení přechodu v ulici Čentické
16. Audit udržitelného rozvoje MČ Praha 21 pro rok 2016
17. Informace o Rozhodnutí Komise k projednání přestupků MČ Praha – Běchovice
18. Akční plán 2017 – 2018
19. Informace – Platnost složení slibu zastupitele

Source:: http://www.praha21.cz/aktuality/5848-pozvanka-na-jednani-zastupitelstva-mc-praha-21-dne-19-12-2016

Související příspěvky