Pozvání pro neziskovky: pracovní setkání s Petrou Kolínskou nad Metropolitním plánem. POZOR změna – v Knihovně Václava Havla

Koncem května Arnika s podporou více než tisícovky Pražanů předala zastupitelům podnět, ve kterém žádala, aby město umožnilo občanům ovlivnit budoucnost Prahy a dalo jim příležitost zapojit se do příprav Metropolitního plánu. Zastupitelstvo se  na červnovém zasedání usneslo, že Arnika a Pražané mají pravdu. Veřejnost má právo včas se vyjádřit, jak chce žít ve svém městě. Usnesení, které zastupitelé na základě požadavku Arniky schválili:

„Zastupitelstvo hl. m. Prahy ukládá Radě hl. m. Prahy připravit a předložit ke schválení soubor opatření pro efektivní participaci veřejnosti při přípravě Metropolitního plánu v souladu s usnesením Rady hl. m. Prahy č. 261 ze dne 17. února 2015, kterým se Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) uložilo zpracovat Manuál participace v oblasti strategického, rozvojového a územního plánování.“

dává naději, že se věci pohnou správným směrem. Arnika navrhuje, aby se město nebálo zajímavých a nekonvenčních způsobů komunikace s vlastními občany. Jejich zapojení do formování pravidel pro budoucnost města by mělo být plnohodnotné, moderní a efektivní…
Proto se Arnika domnívá, že je potřeba:

1. Vytvořit nezávislou a pluralitní skupinu odborníků na participaci
2. Vystavit Metropolitní plán „zátěžovým testům“
3. Vysvětlit lidem, co přinese územní plán konkrétnímu okolí jejich domovů

Nový územní plán, který má přinést zcela nová pravidla pro pražskou výstavbu a rozvoj města, chystá Praha už čtyři roky. Podle mnohých odborníků je ale Metropolitní plán nedotaženým experimentem s nejasnými dopady. Až do května letošního roku byl navíc před veřejností plán pečlivě tajen.

Za úspěch lze proto považovat pozvání neziskovkám na setkání s náměstkyní primátorky nad novým Metropolitním plánem. Využijte je, abyste pak marně nehonili bycha…:

setkání met plán 2016

 

 

zdroj: Arnika.org

Všechny zveřejněné články k tématu najdete v rubrice Téma – Územní plán ZDE.

Související příspěvky