Pozvání na otevřená setkání Otevřeného Újezda v BŘEZNU 2018. AKTUALIZACE

Milí občané, milí újezďané,
od r. 2010 vám nabízíme možnost pravidelného setkání a výměnu názorů,
podnětů a informací nejen o Újezdě nad Lesy:

OTEVŘENÉ SETKÁNÍ Otevřeného Újezda se koná
v pátek 2. března 2018 od 19 do 21 h
v hospodě U Čížků, Nadějovská 1466,


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Od r. 2014 máte navíc možnost sejít se s našimi zastupiteli v pravidelných termínech:

 AKTUALIZACE:
BŘEZNOVÁ KONZULTAČNÍ HODINA ODPADÁ Z DŮVODU KONÁNÍ SCHŮZKY VŠECH ÚJEZDSKÝCH ZASTUPITELŮ
K PROJEKTU ZDRAVOTNICKÉ STŘEDISKO V PONDĚLÍ 5.3.2018 OD 18 H.
OMLOUVÁME SE PŘÍPADNÝM ZÁJEMCŮM O PONDĚLNÍ SETKÁNÍ SE ZASTUPITELI OÚ.
VYUŽIJTE PŘÍPADNĚ KONTAKTY UVEDENÉ NÍŽE.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

VĚNUJTE PROSÍM POZORNOST DATŮM A MÍSTŮM SETKÁNÍ, NEJSOU VŽDY STEJNÁ 🙂

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pro své náměty, žádosti a otázky k dění v Újezdě využijte též kontakty na zastupitele:

RNDr. Pavel Roušar, pavel.rousar@otevreny-ujezd.cz
Ing. Michael Hartman, michael.hartman@otevreny-ujezd.cz
Tomáš Fábera, tomas.fabera@otevreny-ujezd.cz

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Jste vítáni!

Související příspěvky