Ne všechno funguje ... Víme o tom a pracujeme na nápravě. Děkujeme za pochopení.

Pozvání na setkání pražských MČ k tématům udržitelný rozvoj, strategické řízení a místní Agenda 21


MÍSTNÍ AGENDA 21 V MĚSTSKÝCH ČÁSTECH?
INSPIRACE PŘÍMO OD TĚCH NEJPOVOLANĚJŠÍCH…
KDY: 4.6.2015 od 10:00
KDE: Radniční klub – Staroměstská radnice, 3. patro (Staroměstské náměstí 1, Praha1)
Dovolte, abychom vás co nejsrdečněji pozvali na Setkání městských částí Prahy k místní Agendě 21, které se uskuteční ve čtvrtek 4. června 2015 v Radničním klubu na Staroměstské radnici. Akce se koná pod záštitou Hlavního města Prahy, kterou udělil Ing. Radek Lacko, radní hlavního města Prahy a politik Zdravého města a MA21, a ve spolupráci s Výborem pro udržitelné municipality Rady vlády pro udržitelný rozvoj.Cílem setkání je sdílet osvědčené postupy k udržitelnému rozvoji v městských částech Prahy a diskutovat nad možnostmi vzájemné spolupráce.
Budou projednávány zásadní otázky pro kvalitní realizaci programu MA21: plánování a řízení rozvoje města k udržitelnosti, zapojování veřejnosti, hodnocení stavu a trendů udržitelnosti, a mnoho jiných odborných témat.
Speciálním bodem bude prezentace dlouhodobých vizí transformací panelových sídlišť, které jsou výsledkem několikaleté spolupráce mezi Národní sítí Zdravých měst ČR a Fakultou architektury ČVUT.Setkání je určeno zástupcům městských částí hl. města Prahy, spolupracujícím organizacím a institucím i všem dalším zájemcům,
program a další informace najdete v přílohách ZDE.Akce je součástí projektu NSZM ČR „STRATEG-2“, který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.Akce je bezplatná, nutná je registrace nejpozději do 29. 5. 2015 ZDE.===
Program místní Agenda 21 (MA21) je mezinárodním nástrojem OSN pro systematický postup municipalit k udržitelnému rozvoji. Tento program v ČR realizují zejména Zdravá města, obce a regiony v rámci asociace Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM ČR), která je certifikována OSN-WHO.FB událost: https://www.facebook.com/events/464864897043524/

NSZM_pozvánka na setkani MC_4-6-2015

Související příspěvky