NÁZOR: Osobní a neosobní platy na úřadě v Klánovicích

Konečně dobrá zpráva

Před časem jsem se na stránkách Otevřených novin s Vámi podělil o svou obavu, zda v rámci odměňování představitelů Klánovic nedochází k diskriminaci. Rozdíl v odměně starosty a zástupkyně starosty sice nebyl doposud objektivně a uspokojivě vysvětlen, ale na základě obdržených informací mohu soudit, že mé obavy o diskriminaci v odměňování podle pohlaví byly liché. Tento svůj závěr odvozuji od toho, že nerovnosti v odměňování jsou i u dalších pracovníků úřadu.

Z poskytnutých údajů o platech obdobně zařazených pracovníků úřadu lze rozdíly v odměňování vysvětlit slůvkem „osobní“. Jinak si neumím vysvětlit to, že pracovnice úřadu jsou za svou práci odměňováni rozdílně. Pracovnice, které nejsou „osobní“, jsou zařazeny do nižší platové třídy a jejich osobní přípatek nedosahuje úrovně příplatku „osobní“ asistentky starosty a to i přesto, že vykonávají odbornější práci, pracují na úřadě dlouhodobě, mají hmotnou odpovědnost a na rozdíl od nové pracovnice mají úspěšně složenou zkoušku odborné způsobilosti.

Oceňuji snahu starosty Poláka (ODS) experimentem zcela a zásadním způsobem vyvrátit zásadu personálního řízení, která praví, že nerovnost v odměňování vede k nespokojenosti, k poklesu výkonu, k nezájmu plnit úkoly nad obvyklý rámec povinností a k fluktuaci pracovníků.  Bohužel soudě podle atmosféry, která nyní panuje na úřadě, se toto inovátorské manažerské personální řízení pana Poláka míjí účinkem. Výstupy úřadu jsou stále chaotičtější a zmatenější. Opětovně se předkládají návrhy na schválení smluv, které nejsou předloženy. Ochota pracovníků se snižuje až do nezájmu.  Na práci, kterou dříve zvládali pracovníci úřadu, jsou najímány externí firmy. Úřad se uzavírá, informace se poskytují neochotně a po obstrukcích. Popřípadě jsou informace poskytnuty dodatečně a až po zveřejněné nespokojenosti. To se pak vždy vymyslí dobré zdůvodnění, které se nezasvěceným může jevit jako správné a logické.

A v čem že je ta dobrá zpráva? Třeba v tom, že i přes značné rezervy při řízení Klánovic se dějí dobré věci. Můj obdiv mají fotbalisti, kteří levně a účelně zvládli oplotit hřiště, rekonstrukce KC Beseda se rovněž povedla.  Magistrát konečně zahájil další etapu výstavby klánovických komunikací. V tomto světle se hašteření zastupitelů jeví jako dětinské a možná i zbytečné. Otázkou je, zda by se dalo zvládnout víc. Zda kontrola a tlak na efektivnější správu nepřináší své ovoce.  Chci věřit, že upozorňování na nedostatky a nelogičnosti, které jsou ostatně vždy lépe vidět z pozice tzv. opozičního zastupitele, nevedou jen k obraným reakcím a k tvorbě fabulací se snahou kritiku oslabit anebo ji zrelativizovat. Věřím, že kritika sjednává nápravu a ukazuje cestu, jak věci dělat lépe a účelněji. Předchází nežádoucím jevům, například tzv. vyhledávání renty či jiných výhod,  které jsou s politikou spojovány.

Petr Soukup,  4. května 2017

Autorovi děkujeme a příspěvek zveřejňujeme v rubrice NÁZOR – rubrice, která přináší články, splňující pravidla vydávání příspěvků v ON a vyjadřující osobní názor autora, nikoli nutně názor Otevřených novin. Příspěvky v rubrice NÁZOR zveřejňujeme bez redakčních zásahů.

Pozn. redakce ON:

Autor má k dispozici odpověď ÚMČ Praha Klánovice na svůj dotaz o platovém zařazení úředníků se zkráceným úvazkem, složení zkoušku odborné způsobilosti (ZOS), platové zařazení ostatních pracovníků vč. jejich osobního ohodnocení a platové zařazení asistentky starosty, včetně jejícho osobního ohodnocení, složení zkoušky ZOS a její pracovní náplně. Dotaz podal jako zastupitel MČ Praha Klánovice v režimu zákona 106/1999 sb. a úřad jej zaregistroval pod č.j. 765/2017 ze dne 29.3.2017. Na obecním webu v sekci  „Zveřejnění obsahu informací poskytnutých na žádost podle §5 odst. 3 zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění“ ZDE byste ale jak dotaz, tak odpověď ( řádně anonymizovanou vzhledem k zákonné ochraně osobních údajů) hledali marně… Pokud se nějaká oficiální odpověď MČ Praha Klánovice k danému tématu na obecním webu objeví, rádi ji převezmeme.

Předchozí informace v ON “ Úspora starostenského platu v Klánovicích má překvapivé rozuzlení…“ ZDE.

 

Dění v Klánovicích
včetně názorů, pozvánek, aktuálních informací atd.
sledujte v ON, štítek „Klánovice“ ZDE.

náhledový obrázek: ilustrační pixabay

Související příspěvky

1 komentář

  • Petr Šafránek

    Opozice je nepochybně důležitou součástí demokracie. Pokud se ovšem z činnosti opozičního zastupitele stane hon na čarodějnice spojený se šířením zavádějících informací, nemá to už s demokracií nic společného. A obávám se, že to se právě děje v Klánovicích, kdy si bývalý starosta (v předchozím volebním období) vyřizuje své osobní účty s tím současným a zneužívá přitom fakt, že většina spoluobčanů nemá tušení o pravidlech fungování místní samosprávy. Typickým příkladem je tento článek pana Soukupa. V Klánovicích je na úřadě jmenována tajemnice. Přímo zákon pak jasně stanoví, že tajemnice je jediných statutárním orgánem zaměstnavatele, je nadřízena všem zaměstnancům úřadu a jedině ona stanoví platy zaměstnancům úřadu (viz § 81 odst. 5 písm. b) s použitím § 103 zákona č. 131/2000Sb.). Hovořit v takovém případě o personální politice starosty a podsouvat občanům, že o platech rozhoduje on, je naprostý nesmysl! Za platy všech zaměstnanců úřadu (kromě sebe) je ze zákona plně odpovědná pouze tajemnice. Kdo ovšem zákon nezná, snadno uvěří. Pan Soukup jako bývalý starosta ale zákon nepochybně zná, tudíž úmyslně šíří zavádějící informace.
    Obdobným nesmyslem je poukazování na to, že asistentka nemá na rozdíl od ostatních úspěšně vykonanou zkoušku odborné způsobilosti. Tato zkouška je určena výhradně pro zaměstnance úřadu, kteří se podílejí na výkonu státní správy v přenesené působnosti, tedy v případě Klánovic například ve správních řízeních povolují kácení stromů, ověřují podpisy a listiny, atd. Zaměstnanec, který působí pouze v oblasti samosprávy, tedy např. zmíněná asistentka starosty, či zaměstnanci údržby obce, atd. žádnou zkoušku nepotřebují a ani by ji neměli z čeho skládat – viz § 1 vyhlášky č. 512/2002Sb.
    Bylo navíc veřejným klánovickým tajemstvím, že předchozí starosta s relativně vysokým platem uvolněného starosty přistupoval k celé řadě agend, kulantně řečeno, značně pasivně. Přesto to stejné opozici nevadilo a nikde veřejně neprobírala výši jeho platu. Budiž to nejlepším důkazem, o co ve skutečnosti nyní této opozici jde.