Ne všechno funguje ... Víme o tom a pracujeme na nápravě. Děkujeme za pochopení.

Pozvání na setkání k tématu „běchovická křižovatka“

POZVÁNKA

Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vás pozval na společné setkání,
téma: Pražský okruh – Stavba 511
dne 7. dubna 2015 od 18:00 hodin,
do Sportovního centra Běchovice (tělocvična), Richterova 536, Praha 9

Hosté:
Ing. Dan Ťok, ministr dopravy
Petr Dolínek, náměstek primátorky HMP
Ing. Jan Kroupa, ředitel ŘSD

Srdečně Vás zve Ing. Ondřej Martan, starosta MČ Praha – Běchovice

pozvánka převzata z březnového Života Běchovic, str. 3

Související příspěvky