Ne všechno funguje ... Víme o tom a pracujeme na nápravě. Děkujeme za pochopení.

Pozvání na seminář o povrchových vodách v ČR

Vážení přátelé,

přijměte pozvání na diskusní seminář Společnosti pro trvale udržitelný život (STUŽ):
STAV POVRCHOVÝCH VOD v ČR,
v úterý 1.9.2015 od 16h
Praha 1, Novotného lávka 5, Klub techniků, nejspíše místnost č. 319

Témata:

°Kdo ovlivňuje stav povrchových vod?

°Vědí lidé a politici o nebezpečí eutrofizovaných koupacích nádrží a zdrojů pitné vody a o systému jejich kontroly?

°Jaká strategie snižování eutrofizace vodních nádrží a tím i výskytu sinic se osvědčila?

°Jak s tím vším souvisí stále intenzivnější chov ryb?

O tématech budou diskutovat:

MUDr. Miroslav Šuta, odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik, Centrum pro životní prostředí a zdraví, STUŽ: Látky produkované sinicemi a lidské zdraví

RNDr. Jindřich Duras, Ph.D., Povodí Vltavy, Plzeň: Příčiny a vývoj eutrofizace povrchových vod, různé strategie boje se sinicemi

Mgr. Petr Pumann, Oddělení hygieny vody, SZÚ: Přírodní koupací vody v ČR – monitoring kvality

Ing. Jan Potužák, Ph.D., Povodí Vltavy, České Budějovice: Rybniční hospodaření a jeho perspektivy z pohledu kvality vody

Ing. Roman Sládek, firma ASIO, spol. s r.o.: Řešení eutrofizace vodních nádrží – příklad Brněnské přehrady

Úvod do problematiky eutrofizace a sinic a moderování:
RNDr. Anna Polášková, Farmaceutická fakulta UK Hradec Králové, STUŽ

VSTUP VOLNÝ

www.stuz.cz

 

Související příspěvky