Ne všechno funguje ... Víme o tom a pracujeme na nápravě. Děkujeme za pochopení.

Pozvání na Konferenci NSZM ČR a Národní přehlídku MA21 v roce 2015

1.12. – 2.12.2015

Dne 1. prosince 2015 se v Praze uskuteční celostátní 22. Konference Národní sítě Zdravých měst ČR. Zaměří se na sdílení osvědčených postupů v obcích, městech a regionech a na témata související s kvalitou úřadů, udržitelným rozvojem, zapojováním veřejnosti, plánováním a řízením či s mezinárodní spoluprací. Konference současně připomene výročí 70 let OSN.

Akce proběhne v Kaiserštejnském paláci na Malé Straně a představí mimo jiné postupy nejpokročilejších realizátorů mezinárodní metody kvality „místní Agenda 21“ (MA21). Můžete se seznámit s inspiracemi z Litoměřic, Chrudimi, Kopřivnice, Vsetína, Křižánek a Drahanské vrchoviny. Novinkou budou zajímavé panelové diskuse se zástupci úřadů i s politiky, budou představeny i další úspěšné postupy a osvědčené aktivity – například otevřenost úřadu, systémová práce s rozpočtem obce a jejích organizací, procesní řízení na úřadech, komunitní akce na sídlištích, rodinné sportovní hry, společenská odpovědnost v prostředí krajského úřadu a mnohé další.

Konference je otevřena všem zájemcům o udržitelný rozvoj, zdraví a kvalitu života a o systematický postup k těmto hodnotám v podmínkách územní veřejné správy v České republice. Konference je pořádána ve spolupráci s Informačním centrem OSN a kanceláří Světové zdravotní organizace v Praze i s řadou významných národních partnerů, jako jsou ministerstva a Rada vlády pro udržitelný rozvoj.

Na akci navazují 2. prosince v Paláci YMCA konzultace pro členy Národní sítě Zdravých měst ČR k finančním zdrojům OPZ – výzvy pro municpality. Pro ostatní zájemce je otevřené konzultační setkání k MA21, které bude probíhat souběžně v Paláci YMCA.

PROGRAM – ZDE

REGISTRACE – ZDE

Konference NSZM ČR infografika

 

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce.
Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union.

Související příspěvky