Pozvání na 2. června: ČTVRTEK Týdne udržitelného rozvoje 2016

NECHTE ROZKVÉST SVÉ PODNIKÁNÍ

Pozvánka

PŘEDÁNÍ CENY JOSEFA VAVROUŠKA

Smyslem Ceny Josefa Vavrouška je ocenit konkrétní činy pro zdravé životní prostředí a udržitelný rozvoj. Cenu uděluje Nadace Partnerství. V roce 2016 se jedná o dvacátý ročník.

Barokní refektář Dominikánského kláštera sv. Jiljí, Jilská 7a, Praha 1
Nadace Partnerství, www.cenajosefavavrouska.cz
Tomáš Růžička, tomas.ruzicka@nap.cz

čtvrtek 2. června, 17.00 – 19.30

 

BEZLEPKOVÉ POTRAVINY VE VÝŽIVĚ

 

Pozvánka

VZDĚLÁVÁNÍ 4.0

Institut pro politiku a společnost pořádá v návaznosti na mezinárodní konferenci Digitální Česko třetí debatu z cyklu Vzdělávání na téma Vzdělávání 4.0 – start musí být na základní škole.

Konferenční sál CoWorking Prague, Karlovo náměstí 7/325, Praha 2
Institut pro politiku a společnost
Miroslava Vitásková, vitaskova@politicsandsociety.cz

čtvrtek 2. června, 17.00 – 19.00

ETUR-logo-CZ-oranz1

V týdnu 30.5. – 5.6.2016 zveřejňujeme seriál
aktuálních pořadů a informací v rámci Týdne udržitelného rozvoje ETUR 2016.

Udržitelný rozvoj se intenzivně zabývá také vhodnými ukazateli rozvoje a snaží se hledat nové cesty měření kvality života. Ty by neměly vypovídat pouze o kvantitativním nárůstu spotřeby a výroby, ale měly by sledovat také faktory, které především přispívají ke kvalitě života jako je zdraví, rovnováha mezi pracovním a osobním životem, bezpečnost, možnost rozvíjet se vzděláváním či vzájemná podpora v komunitě (více viz Iniciativa OECD za lepší život).

Související příspěvky