Újezdská akademie VII. semestr 2015/2016

VII. semestr Újezdská akademie bude v roce 2015/ 16 – tradičně ve dvou střídajících se cyklech – pokračovat následujícími přednáškami:

I. Klasická témata ve výtvarném umění.

Adam a Eva: první pokušení (21. 9. 2015);  Kain a Ábel: první vražda v dějinách lidstva (5. 10.);  Abrahám: smlouva s Bohem (19. 10.); Jákob a Ráchel: Jákobovy skutky (2. 11.); Job: tajemství lidského utrpení (16. 11.); Mojžíš: obraz lidského osudu (30. 11.); David: není třeba bát se Goliášů… (14. 12.);  Šalamoun: šlechetný vladař s darem moudrosti (11. 1. 2016.)

Lektorka PhDr. Jana Jebavá – je absolventkou University Palackého, University Karlovy a Univerzity v Jeruzalémě. Její samostatná umělecká činnost zasahuje a překrývá hranice tvorby výtvarné, literární, publicistické i obecně prospěšné – k nim patří nejrůznější kulturní akce, tematické zájezdy, vycházky, art terapeutické kurzy a také přednášky – což bude i náš budoucí společný zájem.

II. Význam emocí v lidském životě, emoční inteligence a souhra „mozku a srdce“.

Harmonie rozumu a duše – dokonalost bytí (29. 9. 2015 – !!!ÚTERÝ!!!); Svobodná vůle versus plná „zodpovědnost“ za všechny své činy – zákon příčin a následků (12. 10.); Význam IQ – když ve všech neočekávaných a nepředvídaných situacích vítězí „ srdce“ nad rozumem (26. 10.); Vývoj našeho „vyššího já“ a souhra materiálního s duchovnem/ emocí s tělem (9. 11.); Emoce jsou „ energie v pohybu“ (23. 11.); „ Láska x strach“ vládnou našim životům (7. 12.); Negativní emoce prozrazují nesoulad s naším „vnitřním Já“ (21. 12.); Stupeň naší emoční inteligence má 5 základních disciplín: sebeuvědomění, motivaci, seberegulaci, empatii a adaptabilitu k okolí … (18. 1. 2016).

Lektorka MUDr. Jarmila Winterová – kardioložka dlouhodobě se zabývající systémem prevence a jeho uváděním do života kardiaků. Velký prostor ve své praxi věnuje přednáškám na školách a organizacích a osvětovým aktivitám podobným našim plánovaným besedám o problematice „alternativní medicíny“. Paní doktorka je rovněž členka místní základní organizace SPCCH a má tedy k Újezdu blízký a přátelský vztah.

Přednášky se konají v pondělí od 10 do 12 h.

Další informace k místu konání a pokyny k přihláškám budou průběžně pokračovat.

Petr Mach, koordinátor Újezdské akademie

Související příspěvky